KATALIKAI.LT
 
 

„Viešpaties angelas“


Tai malda, kuria apmąstome Dievo įsikūnijimo įvykį (plg. Lk 1, 26-56):

VIEŠPATIES ANGELAS apreiškė Marijai:
„Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios".
Sveika, Marija...

„Štai aš Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal Tavo žodį".
Sveika Marija...

Ir Žodis tapo kūnu,
ir gyveno tarp mūsų.
Sveika Marija...

Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus pažadų.
Meldžiame Tave, Viešpatie,
įliek į mūsų širdis savo malonės,
kad, Angelui apreiškus, pažinę Tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

IMPRIMATUR. + Vysk. Eugenijus Bartulis.
Plg. Kario maldos vadovas. Vilnius: Lietuvos kariuomenės ordinariatas, 2003. P. 27.

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt