KATALIKAI.LT
 
 

„Dangaus Karaliene“ (Regina caelis)


Savo kančia ir prisikėlimu Kristus išgelbėjo pasaulį, įvykdė savo misiją. Dievo Motina, išgyvenusi savo Sūnaus kančios ir mirties siaubą, yra kviečiama džiūgauti kartu su Bažnyčia. Velykų laiku vietoj „Viešpaties angelas“ skamba:

DANGAUS KARALIENE, džiūgauki, aleliuja,
nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja,
prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja.
Melski už mus Dievą, aleliuja!

Džiūgauk ir linksminkis, Mergele Marija, Aleliuja!
Nes Viešpats tikrai prisikėlė, Aleliuja!

Dieve,
pradžiuginęs pasaulį savo Sūnaus,
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu,
leisk Mergelei Marijai, Jo Motinai, užtariant
pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

IMPRIMATUR. + Vysk. Eugenijus Bartulis.
Plg. Kario maldos vadovas. Vilnius: Lietuvos kariuomenės ordinariatas, 2003. P. 28.

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt