KATALIKAI.LT
 
 

Himnas Švenčiausiajam Sakramentui (Pange, lingua, Gloriosi)


Šį šv. Tomo Akviniečio sukurtą himną ar jo dalis Bažnyčia gieda Didįjį ketvirtadienį, per iškilmingas Švč. Sakramento pamaldas ir Švč. Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines).

KŪNO PASLAPTĮ ŠLOVINGĄ, * taurę Kraujo prakilnaus *
Skelbia himnas iškilmingas, * Skirtas aukai iš dangaus – *
Tam, kurio mirtis siaubinga * Žemės nuodėmes nuplaus.

Tėvo siųstas mums, atėjęs * iš Mergelės nekaltos, *
Išganingą žodį sėjo * Žemės klystančios keliuos. *
Tik kelionė Jo artėjo * prie slaptingos pabaigos.

Paskutinę vakarienę * su bičiuliais artimais *
Pagal nuostatą kiekvieną * atšvenčia ištikimai. *
Ir po to save kaip duoną * teikia mokiniams Jisai.

Žodis, tapęs Kūnu, ima * Sieloms būt maistu nauju. *
Kinta duona, kinta vynas – * virsta Kūnu ir Krauju. *
Ir vargingas pažinimas * taps tikėjimu gaiviu.

Prieš taip didį Sakramentą * pulkim galvas lenkdami, *
Nes jau seną Testamentą * maino įstatai nauji, *
Tikim paslaptį tą šventą, * Kristaus žodį gerbdami.

Dievui Tėvui Sutvėrėjui * teskamba džiugi giesmė, *
Dievui Sūnui Atpirkėjui * iš visos širdies garbė *
ir dangaus šviesos Nešėjai – * Dvasiai amžina šlovė! Amen.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 149, 251.

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt