KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BALANDIS 2006
Gavėnia – Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š Jer 11,18-20; Jn 7,40-53 IV savaitės

2

S V GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Jer 31,31-34; Žyd 5,7-9; Jn 12,20-33
I savaitės

3

P Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Jn 8,1-11  
4 A Sk 21,4-9; Jn 8,21-30  
5 T Dan 3,14-20.49-50.91-92.95; Jn 8,31-42
Šv. Vincentas Fereras, kunigas
 
6 K Pr 17,3-9; Jn 8,51-59  
7 Pn Jer 20,10-13; Jn 10,31-42
Šv. Jonas Salietisi, kunigas
 
8 Š Ez 37,21-28; Jn 11,45-56  
9 S VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mk 14,1-72;15,1-47
II savaitės
10 P DIDYSIS PIRMADIENIS
Iz 42,1-7; Jn 12,1-11
 
11 A DIDYSIS ANTRADIENIS
Iz 49, 1–6; Jn 13, 21–33. 36–38
 
12 T DIDYSIS TREČIADIENIS
Iz 50, 4–9; Mt 26, 14–25
 
13 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Paskutinės vakarienės Mišios:
Iš 12, 1–8. 11–14; 1 Kor 11, 23–36; Jn 13, 1–15
 
14 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS
Iz 52, 13–53, 12; Žyd 4, 14–16. 5, 7–9; Jn 18, 1–19. 42
 
15 Š DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. VELYKNAKTIS
I Sk.: Pr 1, 1–2,2; II Sk.: Pr 22, 1–18; III Sk.: Iš 14, 15–15, 1; IV Sk.: Iz 54, 5–14; V Sk.: Iz 55, 1–11; VI Sk.: Bar 3, 9–15. 32–4, 4; VII Sk.: Ez 36, 16–28; VIII Sk.: Rom 6, 3–11; Ev.: Mk 16, 1–8

 
16 S VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Apd 10, 34. 37–43; Kol 3, 1–4 (arba 1 Kor 5, 6–8); Jn 20, 1–9
I savaitės
17 P Velykų II diena
Apd 2, 14. 22–23; Mt 28, 8–15
 
18 A Velykų III diena
Apd 2, 36–42; Jn 20, 11–18
 
19 T Velykų IV diena
Apd 3, 1–10; Lk 24, 13–35
 
20 K Velykų V diena
Apd 3, 11–26; Lk 24, 35–48
 
21 Pn Velykų VI diena
Apd 4, 1–12; Jn 21, 1–14
 
22 Š Velykų VII diena
Apd 4, 13–21; Mk 16, 9–15
 
23 S II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) (Dievo Gailestingumo šventė)
Apd 4,32-35; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
II savaitės
24 P Apd 4,23-31; Jn 3,1-8  
25 A Šv. Morkus, evangelistas
1 Pt 5,5-14; Mk 16,15-20
I savaitės
26 T Apd 5, 17–26; Jn 3, 16–21 II savaitės
27 K Apd 5, 27–33; Jn 3, 31–36  
28 Pn Ez 47, 1–9. 12; Jn 5, 1–3. 5–16  
29 Š Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja 1 Jn 1, 2-2,2; Mt 11, 25-30
Apd 6, 1–7; Jn 6, 16–21
 
30 S III VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 3, 13-15. 17-19; 1 Jn 2, 1-5; Lk 24, 35-48
III savaitės

 
Įdėta 2006 02 10
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt