KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GEGUŽĖ 2006
Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P Apd 6,8-15; Jn 6, 22–29
Šv. Juozapas Darbininkas
III savaitės

2

A Apd 7,51-8,1; Jn 6,30-35
Šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

3

T Šv. Pilypas ir Jokubas, apaštalai
1 Kor 15, 1–8; Jn 14, 6–14
I savaitės
4 K Apd 8,26-40; Jn 6,44-51 III savaitės
5 Pn Apd 9,1-20; Jn 6,52-59
6 Š Apd 9,31-42; Jn 6,60-69
7 S IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 4,8-12; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18
IV savaitės
8 P Apd 11,1-18; Jn 10,1-10
9 A Apd 11,19-26; Jn 10,22-30
10 T Apd 12, 24-13, 5; Jn 12, 44-50
11 K Apd 13,13-25; Jn 13,16-20
12 Pn Apd 13, 26-33; Jn 14,1-6
13 Š Apd 13,44-52; Jn 14,7-14
Fatimos Švč. Mergelė Marija
14 S V VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 9,26-31; 1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8
I savatės
15 P Apd 14,5-18; Jn 14,21-26
16 A Apd 14,19-28; Jn 14,27-31
17 T Apd 15,1-6; Jn 15,1-8
18 K Apd 15,7-21; Jn 15,9-11
Šv. Jonas I, popiežius, kankinys
19 Pn Apd 15,22-31; Jn 15,12-17
20 Š Apd 16,1-10; Jn 15,18-21
Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas
21 S VI VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 10,25-26. 34-35. 44-48; 1 Jn 4,7-10; Jn 15,9-17
II savaitės
22 P Apd 16,11-15; Jn 15,26-16,4
23 A

Apd 16,22-34; Jn 16,5-11

24 T Apd 17,15. 22-34. 18,1; Jn 16,12-15
25 K Apd 18,1-8; Jn 16,16-20
Šv. Beda Garbingasis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Šv. Grigalius VII, popiežius
Šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė
26 Pn Apd 18,9-18; Jn 16,20-23
Šv. Pilypas Neris
27 Š Apd 18,23-28; Jn 16,23-28
Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas
28 S VII VELYKŲ SEKMADIENIS. VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Apd 1, 1-11; Ef 4, 1-13; Mk 16, 15-20
I savaitės
29 P Apd 19, 1-8; Jn 16, 29-33 III savaitės
30 A Apd 20,17-27; Jn 17, 1-11
31 T Švč. M. Marijos Apsilankymas
Sof 3, 14–18 (arba: Rom 12, 9–16); Lk 1, 39–56
I savaitės

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt