KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BIRŽELIS 2006
Sekminės – Eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K

Apd 22, 30; 23, 6-11; Jn 17, 20-26
Šv. Justinas, kankinys

III savaitės

2

Pn

Apd 25, 13-21; Jn 21, 15-19

 

3

Š

Apd 28, 16-20. 30-31; Jn 21, 20-25
Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai

 
4 S

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
Apd 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-7. 12-13; Jn 20, 19-23

I savaitės
5 P

2 Pt 1, 1-7; Mk 12, 1–12
Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys

 
6 A 2 Pt 3, 12–15. 17–18; Mk 12, 13–17
Šv. Norbertas, vyskupas
 
7 T

2 Tim 1, 1–3. 6–12; Mk 12, 18–27

 
8 K 2 Tim 2, 8-15; Mk 12, 28-34  
9 P 2 Tim 3, 10–17; Mk 12, 34–37
Šv. Efremas, diakonas, Bažnyčios mokytojas
 
10 Š 2 Tim 4, 1–8; Mk 12, 38–44  
11 S ŠVČ. TREJYBĖ
Ist 4, 32-34. 39-40; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20
I savaitės
12 P 1 Kar 17, 1–6; Mt 5, 1–12 II savaitės
13 A 1 Kar 17, 7–16; Mt 5, 13–16
Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
14 T 1 Kar 18, 20–39; Mt 5, 17–19  
15 K 1 Kar 18, 41–46; Mt 5, 20–26  
16 Pn 1 Kar 19, 9.11-16; Mt 5, 27-32  
17 Š 1 Kar 19, 19–21; Mt 5, 33–37  
18 S ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)
Iš 24, 3-8; Žyd 9, 11-15; Mk 14, 12-16. 22-26
I savaitės
19 P

1 Kar 21, 1–16; Mt 5, 38–42

III savaitės
20 A 1 Kar 21, 17–29; Mt 5, 43–48  
21 T 2 Kar 2, 1. 6–14; Mt 6, 1–6. 16–18
Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis
 
22 K Sir 48, 1–15; Mt 6, 7–15
Šv. Paulius Nolietis, vyskupas
Šv. Jonas Fišeris, vyskupas, kankinys
Šv. Tomas Moras, kankinys
 
23 Pn ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS
Oz 11, 1. 3-4. 8-9; Ef 3, 8-12. 14-19; Jn 19, 31-37
I savaitės
24 Š ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Iz 49, 1–6; Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80
I savaitės
25 S XII EILINIS SEKMADIENIS
Job 38, 1.8-11; 2 Kor 5, 14-17; Mk 4, 35-41
IV savaitės
26 P 2 Kar 17, 5–8. 13–15. 18; Mt 7, 1–5  
27 A 2 Kar 19, 9–11. 14–21. 31–36; Mt 7, 6. 12–14  
28 T 2 Kar 22, 8–13. 23, 1–3; Mt 7, 15–20
Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys
 
29 K ŠV. PETRAS IR PAULIUS
Apd 12, 1–11; 2 Tim 4, 6–9. 17–18; Mt 16, 13–19
I savaitės
30 Pn 2 Kar 25, 1–12; Mt 8, 1–4
Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai
IV savaitės

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt