KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BALANDIS 2007
Didžioji savaitė – Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Lk 22, 14-23,56
II savaitės
2 P DIDYSIS PIRMADIENIS
Iz 42, 1–7; Jn 12, 1–11
3 A DIDYSIS ANTRADIENIS
Iz 49, 1–6; Jn 13, 21–33. 36–38
4 T DIDYSIS TREČIADIENIS
Iz 50, 4–9; Mt 26, 14–25
5 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Paskutinės vakarienės Mišios:
Iš 12, 1–8. 11–14; 1 Kor 11, 23–36; Jn 13, 1–15
6 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS
Iz 52, 13–53, 12; Žyd 4, 14–16. 5, 7–9; Jn 18, 1–19. 42
7 Š

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. VELYKNAKTIS
I Sk.: Pr 1, 1–2,2; II Sk.: Pr 22, 1–18; III Sk.: Iš 14, 15–15, 1; IV Sk.: Iz 54, 5–14; V Sk.: Iz 55, 1–11; VI Sk.: Bar 3, 9–15. 32–4, 4; VII Sk.: Ez 36, 16–28; VIII Sk.: Rom 6, 3–11; Ev.: Lk 24, 1–12

8 S VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Apd 10, 34. 37–43; Kol 3, 1–4 (arba 1 Kor 5, 6–8); Jn 20, 1–9
I savaitės
9 P Velykų II diena
Apd 2, 14. 22–32; Mt 28, 8–15
10 A Velykų III diena
Apd 2, 36–42; Jn 20, 11–18
11 T Velykų IV diena
Apd 3, 1–10; Lk 24, 13–35
12 K Velykų V diena
Apd 3, 11–26; Lk 24, 35–48
13 Pn Velykų VI diena
Apd 4, 1–12; Jn 21, 1–14
14 Š Velykų VII diena
Apd 4, 13–21; Mk 16, 9–15
15 S II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) Dievo Gailestingumo Sekmadienis
Apd 5, 12–16; Apr 1, 9–13. 17–19; Jn 20, 19–31
II savaitės
16 P Apd 4, 23–31; Jn 3, 1–8
17 A Apd 4, 32–37; Jn 3, 7–15
18 T Apd 5, 17–26; Jn 3, 16–21
19 K Apd 5, 27–33; Jn 3, 31–36
20 Pn Apd 5, 34–42; Jn 6, 1–15
21 Š Apd 6, 1–7; Jn 6, 16–21
Šv. Anzelmas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
22 S III VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 5, 27–32.40–41; Apr 5, 11–14; Jn 21, 1–19
III savaitės
23 P Apd 6, 8–15; Jn 6, 22–29
Šv. Jurgis, kankinys
24 A Apd 7, 51–8, 1; Jn 6, 30–35
Šv. Vaitiekus (Adalbertas), vienuolis, kankinys
Šv. Fidelis Sigmaringietis, kunigas, kankinys
25 T Šv. Morkus, evangelistas
1 Pt 5,5-14; Mk 16,15-20
26 K Apd 8, 26-40; Jn 6, 44-52
27 Pn Apd 9, 1–20; Jn 6, 52–59
28 Š Apd 9, 31-42; Jn 6, 60-69
Šv. Petras Šanelis, kunigas, vienuolis, kankinys
29 S IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 13, 14. 43-52; Apr 7,9.14-17; Jn 10,27-30
IV savaitės
30 P Apd 11, 1–18; Jn 10,1-10
Šv. Pijus V, popiežius

 
2007 02 28
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt