KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LIEPA 2007
Eilinis laikas, sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S XIII EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 19, 16. 19–21; Gal 5, 1. 13–18; Lk 9, 51–62
I savaitės

2

P Pr 18, 16-33; Mt 8, 18-22
Švč. Mergelė Marija, Krikščioniškų Šeimų Karalienė

3

A Šv. Tomas, apaštalas
Ef 2, 19–22; Jn 20, 24–29
4 T Pr 21, 5.8-20; Mt 8, 28-34
Šv. Elzbieta Portugalė
5 K Pr 22, 1-19; Mt 9, 1-8
Šv. Antanas Marija Zakarijas, kunigas
6 Pn Pr 23, 1-4.19; 24, 1-8. 62-67; Mt 9, 9-13
Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė
7 Š Pr 27, 1-5. 15-29; Mt 9, 14-17
8 S XIV EILINIS SEKMADIENIS
Iz 66, 10-14; Gal 6, 14-18; Lk 10,1-9 (10-12. 17-20)
II savaitės
9 P Pr 28, 10-22; Mt 9, 18-26
10 A Pr 32, 23-32; Mt 9, 32-38
11

T

Šv. Benediktas, abatas, Europos globejas Pat 2, 1-9; Mt 19, 27-29 I savaitės
12 K Pr 44, 18-21. 23-29; 45, 1-5; Mt 10, 7-15
Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas
Šv. Bonifacas (Brunonas), vyskupas, kankinys
II savaitės
13 Pn Pr 46, 1-7.28-30; Mt 10, 16-23
Šv. Henrikas
14 Š Pr 49, 29-33; 50, 15-26; Mt 10, 24-33
Šv. Kamilius Lelietis, kunigas
15 S XV EILINIS SEKMADIENIS
Įst 30, 10-14; Kol 1, 15-20; Lk 10, 25-37
III savaitės
16 P Iš 1, 8-14. 22; Mt 10, 34-11, 1
Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė)
17 A Iš 2, 1-15; Mt 11, 20-24
18

T

Iš 3, 1-6. 9-12 ; Mt 11, 25-27
19 K Iš 3, 13-20; Mt 11, 28-30
20 Pn Iš 11, 10-12. 14; Mt 12, 1-8
21 Š Iš 12, 37-42; Mt 12, 14-21
Kun. Laurynas Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
22 S XVI EILINIS SEKMADIENIS
Pr 18, 1-10; Kol 1, 24-28; Lk 10, 38-42
IV savaitės
23 P Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja Gal 2, 19–20; Jn 15, 1–8
Iš 14, 5-18; Mt 12, 38-42
24 A Iš 14, 21–15, 1; Mt 12, 46–50
25

T

Šv. Jokubas, apaštalas
2 Kor 4, 7–15; Mt 20, 20–28
26 K Iš 19, 1-2. 9-11. 16-20; Mt 13, 10-17
Šv. Jokimas ir Ona, Švč. M. Marijos gimdytojai
27 Pn Iš 20, 1-17; Mt 13, 18-23
28 Š Iš 24, 3–8; Mt 13, 24–30
29 S XVII EILINIS SEKMADIENIS
Pr 18, 20-32; Kol 2, 12-14; Lk 11, 1-13
I savaitės
30 P Iš 32, 15-24. 30-34; Mt 13, 31-35
Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
31 A Iš 33, 7–11; 34, 5–9. 28; Mt 13, 36–43
Šv. Ignacas Lojola, kunigas

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt