KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGSĖJIS 2007
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

 
Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š 1 Tes 4, 9-11; Mt 25, 14-30
I savaitės
2 S XXII EILINIS SEKMADIENIS
Sir 3, 17-18. (19-21). 28-29. (30-31); Žyd 12, 18-19. 22-24; Lk 14, 1. 7-14
II savaitės
3 P 1 Tes 4, 13-17; Lk 4, 16-30
Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
 
4 A 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Lk 4, 31-37  
5 T Kol 1, 1-8; Lk 4, 38-44  
6 K Kol 1, 9-14; Lk 5, 1-11  
7 Pn Kol 1, 15-20; Lk 5, 33-39  
8 Š ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ)
Mch 5, 1–4; Rom 8, 28–30; Mt 1, 1–16. 18–23
I savaitės
9 S XXIII EILINIS SEKMADIENIS
Išm 9, 13–19; Fm 1, 9–10. 12–17; Lk 14, 25–33
III savaitės
10 P Kol 1, 24–2, 3; Lk 6, 6–11  
11 A Kol 2, 6-15; Lk 6, 12-19  
12

T

Kol 3, 1-11; Lk 6, 20-26  
13 K Kol 3, 12-17; Lk 6, 27-38
Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
14 Pn

Šventojo Kryžiaus išaukštinimas
Sk 21, 4–9; Fil 2, 6–11; Jn 3, 13–17

I savaitės
15 Š Švč. M. Marija Sopulingoji
Žyd 5, 7–9; Jn 19, 25–27 (arba Lk 2, 33–35)
III savaitės
16 S XXIV EILINIS SEKMADIENIS
Iš 32, 7–11. 13–14; 1 Tim 1, 12–17; Lk 15, 1–10. (11–32)
IV savaitės
17 P 1 Tim 2, 1–8; Lk 7, 1–10
Šv. Robertas Belarminas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
18 A 1 Tim 3, 1-13; Lk 7, 11-17  
19 T 1 Tim 3, 14-16; Lk 7, 31-35
Šv. Januarijus, vyskupas, kankinys
 
20 K 1 Tim 4, 12-16; Lk 7, 36-50
Šv. Andriejus Kim Tegonas ir kiti Korėjos kankiniai
 
21 Pn Šv. Matas, apaštalas, evangelistas
Ef 4, 1–7. 11–13; Mt 9, 9–13
 
22 Š 1 Tim 6, 13-16; Lk 8, 4-15  
23 S XXV EILINIS SEKMADIENIS
Am 8, 4–7; 1 Tim 2, 1–8; Lk 16, (1–9). 10–13
I savaitės
24 P Ezd 1, 1-6; Lk 8, 16-18  
25 A Ezd 6, 7-8. 12. 14-20; Lk 8, 19-21  
26

T

Ezd 9, 5-9; Lk 8, 1-6
Šv. Kozmas ir Damijanas, kankiniai
 
27 K Ag 1, 1-8; Lk 9, 7-9
Šv. Vincentas Paulietis, kunigas
 
28 Pn Ag 2, 1-9; Lk 9, 18-22
Šv. Vaclovas, kankinys
 
29 Š Šv. arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rapolas
Dan 7, 9–10. 13–14 (arba Apr 12, 7–12); Jn 1, 47–51
 
30 S XXVI EILINIS SEKMADIENIS
Am 6, 1. 4–7; 1 Tim 6, 11–16; Lk 16, 19–31
II savaitės

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt