KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LAPKRITIS 2007
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K VISI ŠVENTIEJI
Apr 7, 2–4. 9–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12
I savaitės
2 Pn MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)
Job 19, 1.23-27 (arba Išm 3, 1-9; Išm 4, 7-15; Iz 25, 6-9); Rom 5, 5-15 (arba Rom 5, 17-21; Rom 6, 3-9; Rom 8, 14-23 ); Mt 5, 1-12 (arba Mt 11, 25-30; Mt 25, 1-13; Mt 25, 31-46)
 
3 Š Rom 11, 1-2. 11-12. 25-29; Lk 14, 1.7-11
Šv. Martynas Poresas, vienuolis
 
4 S XXXI EILINIS SEKMADIENIS Išm 11, 22-12, 2; 2 Tes 1, 11-2, 2; Lk 19, 1-10 III savaitės
5 P Rom 11, 29-36; Lk 14, 12-14  
6 A Rom 12, 5-16; Lk 14, 15-24  
7 T Rom 13, 8-10; Lk 14, 25-33  
8 K Rom 14, 7-12; Lk 15, 1-10  
9 Pn Laterano bazilikos pašventinimas
Ez 47, 1–2. 8–9. 12; 1 Kor 3, 9–11. 16–17; Jn 2, 13–22
 
10 Š Rom 16, 3-9. 16. 22-27; Lk 16, 9-15
Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
 
11 S XXXII EILINIS SEKMADIENIS
2 Mak 7, 1-2. 9-14; 2 Tes 2, 16-3, 5; Lk 20, 27-38
IV savaitės
12 P Išm 1, 1-7; Lk 17, 1-6
Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys
 
13 A Išm 2, 23-3, 9; Lk 17, 7-10  
14 T Išm 6, 1-11; Lk 17, 11-19  
15 K Išm 7, 22-8, 1; Lk 17, 20-25
Šv. Albertas Didysis, vyskupas
 
16 Pn ŠVČ. M. MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Iz 9, 1–3. 5–6; Gal 4, 4–7; Jn 19, 25–27
I savaitės
17 Š Išm 18, 14-16; 19, 6-9; Lk 18, 1-8
Šv. Elžbieta Vengrė, vienuolė
IV savaitės
18 S XXXIII EILINIS SEKMADIENIS
Mal 3, 19-20; 2 Tes 3, 7-12; Lk 21, 5-19
I savaitės
19 P 1 Mak 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Lk 18, 35-43
Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis
 
20 A 2 Mak 6, 18-31; Lk 19, 1-10  
21 T 2 Mak 7, 1. 20-31; Lk 19, 11-28
Švč. M. Marijos Paaukojimas
 
22 K 1 Mak 2, 15-29; Lk 19, 41-44
Šv. Cecilija, mergelė, kankinė
 
23 Pn 1 Mak 4, 36-37. 52-59; Lk 19, 45-48
Šv. Klemensas I, popiežius, kankinys / Šv. Kolumbanas, abatas
 
24 Š 1 Mak 6, 1-13; Lk 20, 27-40
Šv. Andriejus Dung-Lacas, kunigas, kankinys, ir jo draugai, kankiniai
 
25 S XXXIV EILINIS SEKMADIENIS
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)
2 Sam 5, 1–3; Kol 1, 12–20; Lk 23, 35–43
I savaitės
26 P Dan 1, 1–6. 8–20; Dan 3, 52–56; Lk 21, 1–4 II savaitės
27 A Dan 2, 31–45; Lk 21, 5–11  
28 T Apr 14, 14–20; Lk 21, 5–11  
29 K Dan 5, 1–6. 13–14. 16–17. 23–28; Lk 21, 12–19  
30 Pn Dan 7, 2–14; Lk 21, 29–33
Šv. Andriejus, apaštalas
 

 
Įdėta 2007 10 31
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt