KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

KOVAS 2008
Gavėnia-Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š Oz 6, 1–6; Lk 18, 9–14 III savaitės
2 S IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
1 Sam 16, 1.6-7.10-13; Ef 5, 8-14; Jn 9, 1-41
IV savaitės
3 P Iz 65, 17–21; Jn 4, 43–54  
4 A ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Kun 19, 1–2. 17–19; Fil 3, 8–14; Jn 15, 9–17
I savaitės
5 T Iz 49, 8–15; Jn 5, 17–30 IV savaitės
6 K Iš 32, 7-14; Jn 5, 31-47  
7 Pn Išm 2, 1. 12–22; Jn 7, 1–2. 10. 25–30
Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės
 
8 Š Jer 11, 18–20; Jn 7, 40–53
Šv. Dievo Jonas, vienuolis
 
9 S V GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Ez 37, 12-14; Rom 8, 8–11; Jn 11, 1-45
I savaitės
10 P Dan 13, 1–9. 15–17. 19–30. 33–62; Jn 8, 12–20  
11 A Sk 21, 4–9; Jn 8, 21–30
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
 
12 T Dan 3, 14–20. 49–50. 91–92. 95; Jn 8, 31–42  
13 K Pr 17, 3–9; Jn 8, 51–59  
14 Pn Jer 20, 10–13; Jn 10, 31–42  
15 Š ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS
2 Sam 7, 4–5. 12–14. 16; Rom 4, 13. 16–18; Mt 1, 16. 18–21; arba Lk 2, 41-51
 
16 S VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Pasaulinė Jaunimo diena
Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mt 26, 14-27, 66
II savaitės
17 P DIDYSIS PIRMADIENIS
Iz 42, 1–7; Jn 12, 1–11
 
18 A DIDYSIS ANTRADIENIS
Iz 49, 1–6; Jn 13, 21–33. 36–38
 
19 T DIDYSIS TREČIADIENIS
Iz 50, 4–9; Mt 26, 14–25
 
20 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Paskutinės vakarienės Mišios:
Iš 12, 1–8. 11–14; 1 Kor 11, 23–36; Jn 13, 1–15
 
21 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS
Iz 52, 13–53, 12; Žyd 4, 14–16. 5, 7–9; Jn 18, 1–19. 42
 
22 Š

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. VELYKNAKTIS
I Sk.: Pr 1, 1–2,2; II Sk.: Pr 22, 1–18; III Sk.: Iš 14, 15–15, 1; IV Sk.: Iz 54, 5–14; V Sk.: Iz 55, 1–11; VI Sk.: Bar 3, 9–15. 32–4, 4; VII Sk.: Ez 36, 16–28; VIII Sk.: Rom 6, 3–11; Ev.: Mt 28, 1-10

 
23 S VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Apd 10, 34. 37–43; Kol 3, 1–4 (arba 1 Kor 5, 6–8); Jn 20, 1–9
I savaitės
24 P Velykų II diena
Apd 2, 14. 22–23; Mt 28, 8–15
 
25 A Velykų III diena
Apd 2, 36–42; Jn 20, 11–18
 
26 T Velykų IV diena
Apd 3, 1–10; Lk 24, 13–35
 
27 K Velykų V diena
Apd 3, 11–26; Lk 24, 35–48
 
28 Pn Velykų VI diena
Apd 4, 1–12; Jn 21, 1–14
 
29 Š Velykų VII diena
Apd 4, 13–21; Mk 16, 9–15
 
30 S II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) (Dievo Gailestingumo šventė)
Apd 2, 42-47; 1 Pt 1, 3-9; Jn 20, 19–31
II savaitės 
31 P VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI
Iz 7, 10–14; 8, 10; Žyd 10, 4–10; Lk 1, 26–38
I savaitės

 
2008 03 27
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt