KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BIRŽELIS 2008
Sekminės – Eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S

IX EILINIS SEKMADIENIS (Tėvo diena)
Įst 11, 18.26-28.32; Rom 3, 21-25.28 ; Mt 7, 21-27

I savaitės

2

P

2 Pt 1, 1-7; Mk 12, 1–12
Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai

 

3

A 2 Pt 3, 12–15. 17–18; Mk 12, 13–17
Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai
 
4 T

2 Tim 1, 1–3. 6–12; Mk 12, 18–27

 
5 K 2 Tim 2, 8-15; Mk 12, 28-34
Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys
 
6 Pn 2 Tim 3, 10–17; Mk 12, 34–37
Šv. Norbertas, vyskupas
 
7 Š 2 Tim 4, 1–8; Mk 12, 38–44  
8 S X EILINIS SEKMADIENIS
Oz 6, 3–6; Rom 4, 18–25; Mt 9, 9–13
II savaitės 
9 P 1 Kar 17, 1–6; Mt 5, 1–12
Šv. Efremas, diakonas, Bažnyčios mokytojas
 
10 A 1 Kar 17, 7–16; Mt 5, 13–16  
11 T 1 Kar 18, 20–39; Mt 5, 17–19
Šv. Barnabas, apaštalas
 
12 K 1 Kar 18, 41–46; Mt 5, 20–26  
13 Pn 1 Kar 19, 9.11-16; Mk 5, 27-32
Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
14 Š 1 Kar 19, 19–21; Mt 5, 33–37  
15 S XI EILINIS SEKMADIENIS
Iš 19, 2–6; Rom 5, 6–11; Mt 9, 36–10, 8
 III savaitės
16 P 1 Kar 21, 1–16; Mt 5, 38–42  
17 A 1 Kar 21, 17–29; Mt 5, 43–48  
18 T 2 Kar 2, 1. 6–14; Mt 6, 1–6. 16–18  
19 K Sir 48, 1–15; Mt 6, 7–15
Šv. Romualdas, abatas
III savaitės
20 Pn 2 Kar 11,1-4.9-18.20; Mt 6, 19-23  
21 Š 2 Kar 24, 17-25; Mt 6, 24-34
Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis
 
22 S XII EILINIS SEKMADIENIS Jer 20, 10–13; Rom 5, 12–15; Mt 10, 26–33 IV savaitės 
23 P 2 Kar 17, 5–8. 13–15. 18; Mt 7, 1–5  
24 A ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Iz 49, 1–6; Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80
I savaitės
25 T 2 Kar 22, 8–13. 23, 1–3; Mt 7, 15–20 IV savaitės
26 K 2 Kar 24, 8-17; Mt 7, 21-29  
27 Pn 2 Kar 25, 1–12; Mt 8, 1–4
Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
28 Š Rd 2, 2.10-14.18-19; Mt 8, 5-17
Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys
 
29 S ŠV. PETRAS IR PAULIUS
Apd 12, 1–11; 2 Tim 4, 6–9. 17–18; Mt 16, 13–19
I savaitės
30 P Am 2, 6-10.13-16; Mt 8, 18-22
Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai
 

 
2008 05 24
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt