KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LIEPA 2008
Eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A

Am 3, 1-8; 4, 11-12; Mt 8, 23-27

I savaitės

2

T Am 5, 14–15. 21–24; Mt 8, 28–34
Švč. Mergelė Marija, Krikščioniškų Šeimų Karalienė
 

3

K Šv. Tomas, apaštalas
Ef 2, 19–22; Jn 20, 24–29
 
4

Pn

Am 8, 4–6. 9–12; Mt 9, 9–13
Šv. Elžbieta Portugalė
 
5 Š Am 9, 11-15; Mt 9,14-17
Šv. Antanas Marija Zakarijas, kunigas
 
6 S XIV EILINIS SEKMADIENIS
Zch 9, 9–10; Rom 8, 9. 11–13; Mt 11, 25–30
II savaitės 
7 P Oz 2, 16–18. 21–22; Mt 9, 18–26  
8 A Oz 8, 4-7. 11-13; Mt 9, 32-38  
9 T Oz 10, 1–3. 7–8. 12; Mt 10, 1–7  
10 K Oz 11, 1–4. 8–9; Mt 10, 7–15  
11

Pn

Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas Pat 2, 1-9; Mt 19, 27-29 I savaitės
12 Š Iz 6, 1–8; Mt 10, 24–33
Pal. Jurgis Matulaitis
Šv. Bonifacas (Brunonas), vyskupas, kankinys
II savaitės
13 S XV EILINIS SEKMADIENIS
Iz 55, 10–11; Rom 8, 18–23; Mt 13, 1–9
III savaitės
14 P Iz 1, 11–17; Mt 10, 34–11,1
Šv. Kamilius Lelietis, kunigas
 
15 A Iz 7, 1–9; Mt 11, 20–24
Šv. Bonaventūras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
16 T Iz 10, 5–7. 13–16; Mt 11, 25–27  
17 K Iz 26, 7–9. 12. 16–19; Mt 11, 28–30  
18

Pn

Iz 38, 1–6. 22. 7–8; Mt 12, 1–8  
19 Š Mch 2, 1-5; Mt 12, 14-21  
20 S XVI EILINIS SEKMADIENIS Išm 12, 13. 16–19; Rom 8, 26–27; Mt 13, 24–31. (31-43) IV savaitės
21 P Mch 6, 1–4. 6–8; Mt 12, 38–42
Šv. Laurynas Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
22 A Šv. Marija Magdalietė
Gg 3, 1–4 arba 2 Kor 5, 14–17; Jn 20, 1. 11–18
 
23 T Šv. Brigita Švedė (Europos globėja) Gal 2, 19-20; Jn_15,1-8 I savaitės
24 K Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Mt 13, 10-17 IV savaitės
25

Pn

Šv. Jokūbas, apaštalas
2 Kor 4, 7–15; Mt 20, 20–28
I savaitės
26 Š Jer 7, 1-11; Mt 13, 24-30
Šv. Joakimas ir Ona, Švč. M. Marijos gimdytojai
IV savaitės
27 S XVII EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 3, 5. 7–12; Rom 8, 28–30; Mt 13, 44–46 (47-52)
I savaitės 
28 P Jer 13, 1-11; Mt 13,31-35  
29 A Šv. Morta
1 Jn 4, 7–16; Jn 11, 19–27
 
30 T Jer 15, 10.16-21; Mt 13, 44-45  
31 K Jer 18, 1-6; Mt 13, 46-53
Šv. Ignacas Lojola, kunigas
 

 
2008 06 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt