KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LAPKRITIS 2008
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š VISI ŠVENTIEJI
Apr 7, 2–4. 9–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12
I savaitės

2

S MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)
(XXXI EILINIS SEKMADIENIS)

Rd 3, 17–26 (arba Dan 12, 1-3; 2 Mak 12, 43–46); Rom 8, 31–35. 37–39 (arba Rom 14, 7–9. 10–12; 1 Kor 15, 51-57); Mt 5, 1-12 (arba Mt 11, 25-30; Mt 25, 1-13; Mt 25, 31-46)
II savaitės 

3

P Fil 2, 1-4; Lk 14, 12-14
Šv. Martynas Poresas, vienuolis
 
4 A Fil 2, 5-11; Lk 14, 15-24
Šv. Karolis Boromiejus, vyskupas
 
5 T Fil 2, 12–18; Lk 14, 25–33  
6 K Fil 3, 3-8/a>; Lk 15, 1-10  
7 Pn Fil 3, 17–4, 1; Lk 16, 1–8  
8 Š Fil 4, 10–19; Lk 16, 9–15  
9 S LATERANO BAZILIKOS PAŠVENTINIMAS (XXXII EILINIS SEKMADIENIS)
Ez 47, 1–2. 8–9. 12; 1 Kor 3, 9–11. 16–17; Jn 2, 13–22
IV savaitės 
10 P Tit 1, 1–9; Lk 17, 1–6
Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
 
11 A Tit 2,1-8.11-14; Lk 17, 7–10
Šv. Martynas Turietis, vyskupas
 
12 T Tit 3, 1–7; Lk 17, 11–19
Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys
 
13 K Fm 1, 7-20; Lk 17, 20-25   
14 Pn 2 Jn 1, 4–9; Lk 17, 26–37  
15 Š 3 Jn 1, 5–8; Lk 18, 1–8
Šv. Albertas Didysis, vyskupas
  
16 S ŠVČ. M. MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Iz 9, 1–3. 5–6; Gal 4, 4–7; Jn 19, 25–27
I savaitės
17 P Apr 1, 1–4; 2, 1–5; Lk 18, 35–43
Šv. Elžbieta Vengrė, vienuolė
 
18 A Apr 3,1-6.14-22; Lk 19,1-10
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas
 
19 T Apr 4, 1–11; Lk 19, 11–28  
20 K Apr 5, 1–10; Lk 19, 41–44  
21 Pn Apr 10, 8–11; Lk 19, 45–48
Švč. M. Marijos Paaukojimas
 
22 Š Apr 11, 4–12; Lk 20, 27–40
Šv. Cecilija, mergelė, kankinė
 
23 S KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS)
Ez 34, 11-12.15-17; 1 Kor 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46
II savaitės
24 P Apr 14, 1–5; Lk 21, 1–4
Šv. Andriejus Dung-Lacas, kunigas, kankinys, ir jo draugai, kankiniai
 
25 A Apr 14, 14–20; Lk 21, 5–11
Šv. Kotryna Aleksandrietė, mergelė, kankinė
 
26 T Apr 15, 1–4; Lk 21, 12–19  
27 K Apr 18, 1–2. 21–23. 19, 1–3. 9; Lk 21, 20–28  
28 Pn Apr 20, 1-4. 11-21, 2; Lk 21, 29-33  
29 Š Apr 22, 1-7; Lk 21, 34-36  
30 S I ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 63, 16–17. 19; 64,3-7; 1 Kor 1, 3–9; Mk 13, 33–37
I savaitės

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt