KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SAUSIS 2009
Kalėdų laikas–eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B; eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Skaitinių meditacijos iš žurnalo „ŽODIS tarp mūsų“.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA
Sk 6, 22-27;
Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21
I savaitės

2

Pn 1 Jn 2, 22-28; Jn 1, 19-28
Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai

3

Š 1 Jn 2, 29-3, 6; Jn 1, 29-34
Švč. Jėzaus Vardas
 
4 S VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)
Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12
II savaitės 
5 P 1 Jn 3, 3,22-4,6; Mt 4, 12-17. 23-25  
6 A 1 Jn 4, 7-10; Mk 6, 33-44  
7 T 1 Jn 4, 11-18; Mk 6, 45-52
Šv. Raimundas Penjaforietis, kunigas
 
8 K 1 Jn 4, 19-5, 4; Lk 4, 14-22
9 Pn 1 Jn 5, 5-13; Lk 5, 12-16  
10 Š 1 Jn 5, 14-21; Jn 3, 22-30  
11

S

VIEŠPATIES KRIKŠTAS
Iz 42, 1-4. 6-7; Apd 10, 34-38; Mk 1, 7-11
I savaitės 
12 P Žyd 1, 1-6; Mk 1, 14-20  
13 A Žyd 2, 5-12; Mk 1, 21-28
Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
14 T Žyd 2, 14-18; Mk 1, 29-39  
15 K Žyd 3, 7-14; Mk 1, 40-45
16 Pn Žyd 4, 1-5. 11; Mk 2, 1-12  
17 Š Žyd 4 , 12-16; Mk 2, 13-17
Šv. Antanas, abatas
 
18 S II EILINIS SEKMADIENIS
1 Sam 3, 3-10. 19; 1 Kor 6, 13-15. 17-20; Jn 1, 35-42
II savaitės 
19 P Žyd 5, 1-10; Mk 2, 18-22  
20 A Žyd 6, 10-20; Mk 2, 23-28  
21 T Žyd 7, 1-3. 15-17; Mk 3, 1-6
Šv. Agnietė, mergelė, kankinė
 
22 K Žyd 7,25-8, 6 ; Mk 3, 7-12
Šv. Vincentas, kankinys
23 Pn Žyd 8, 6-13; Mk 3, 13-19  
24 Š Žyd 9, 2-3. 11-14; Mk 3, 20-21
Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
25 S III EILINIS SEKMADIENIS
Jon 3, 1-5; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20
Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas
III savaitės 
26 P Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai
2 Tim 1, 1-8; (Tit 1, 1-5); Lk 10, 1-9
 
27 A

Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas
Kol 1, 24–28; Lk 10, 1-9. (10–12. 17–20)
Žyd 10, 1-10; Mk 3, 31-35

I savaitės
28 T Žyd 10, 11-18; Mk 4, 1-20
Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
III savaitės 
29 K Žyd 10,19-25; Mk 4, 21-25
30 Pn Žyd 10, 32-39; Mk 4, 26-34  
31 Š Žyd 11, 1-2. 8-19; Mk 4, 35-41
Šv. Jonas Bosko, kunigas
 

 
Įdėta 2008 12 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt