KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

KOVAS 2010
Gavėnia; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C; gavėnios šiokiadieniai

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P Dan 9, 4–10; Lk 6, 36–38 II savaitės
2 A Iz 1, 10. 16–20; Mt 23, 1–12
3 T Jer 18, 18–20; Mt 20, 17–28
4 K ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Kun 19, 1–2. 17–19; Fil 3, 8–14; Jn 15, 9–17
I savaitės
5 Pn Pr 37, 3–4. 12–13. 17–28; Mt 21, 33–43. 45–46 II savaitės
6 Š Mch 7, 14–15. 18–20; Lk 15, 1–3. 11–32
7 S III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iš 3, 1–8. 13–15; 1 Kor 10, 1–6. 10–12; Lk 13, 1–9
III savaitės
8 P 2 Kar 5, 1–15; Lk 4, 24–30

9

A Dan 3, 25. 34–43; Mt 18, 21–35
Šv. Brunonas (Bonifacas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys

10

T Įst 4, 1. 5–9; Mt 5, 17–19
11 K Jer 7, 23–28; Lk 11, 14–23
12 Pn Oz 14, 2-10; Mk 12, 28-34
13 Š Oz 6, 1–6; Lk 18, 9–14
14 S IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
Joz 5, 9–12; 2 Kor 5, 17–21; Lk 15, 1–3. 11–32
IV savaitės
15 P Iz 65, 17–21; Jn 4, 43–54
16 A Ez 47, 1–9. 12; Jn 5, 1–3. 5–16
17 T Iz 49, 8–15; Jn 5, 17–30
Šv. Patrikas, vyskupas
18 K Iš 32, 7-14; Jn 5, 31-47
Šv. Kirilas Jeruzalietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
19 Pn ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS
2 Sam 7, 4–5. 12–14. 16; Rom 4, 13. 16–18; Mt 1, 16. 18–21 (arba Lk 2, 41-51)
I savaitės
20 Š Jer 11, 18–20; Jn 7, 40–53 IV savaitės
21

S

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iz 43, 16–21; Fil 3, 8–14; Jn 8, 1–11
I savaitės
22 P Dan 13, 1–9. 15–17. 19–30. 33–62; Jn 8, 12–20
23 A Sk 21, 4–9; Jn 8, 21–30
24 T Dan 3, 14–20. 49–50. 91–92. 95; Jn 8, 31–42
25 K VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS ŠVČ. M. MARIJAI
Iz 7, 10–14; 8, 10; Žyd 10, 4–10; Lk 1, 26–38
26 Pn Jer 20,10-13; Jn 10,31-42
27 Š Ez 37,21-28; Jn 11,45-56
28 S VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Lk 22, 14-23,56
II savaitės
29 P DIDYSIS PIRMADIENIS
Iz 42, 1–7; Jn 12, 1–11
30 A DIDYSIS ANTRADIENIS
Iz 49, 1–6; Jn 13, 21–33. 36–38
31 T DIDYSIS TREČIADIENIS
Iz 50, 4–9; Mt 26, 14–25
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt