KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BIRŽELIS 2010
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A 2 Pt 3, 12–15. 17–18; Mk 12, 13–17
Šv. Justinas, kankinys
I savaitės
2 T 2 Tim 1, 1–3. 6–12; Mk 12, 18–27
Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai
3 K 2 Tim 2, 8-15; Mk 12, 28-34
Šv. Karokis Luanga ir jo draugai, kankiniai
4 Pn 2 Tim 3, 10–17; Mk 12, 34–37
5 Š 2 Tim 4, 1–8; Mk 12, 38–44
Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys
6 S X EILINIS SEKMADIENIS.
ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)
Pr 14, 18-20 1 Kor 11, 23-26; Lk 9, 11-17
II savaitės
7 P 1 Kar 17, 1–6; Mt 5, 1–12
8 A 1 Kar 17, 7–16; Mt 5, 13–16

9

T 1 Kar 18, 20–39; Mt 5, 17–19
Šv. Efraimas, diakonas, Bažnyčios mokytojas

10

K 1 Kar 18, 41–46; Mt 5, 20–26
11 Pn ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS
Ez 34, 11–16; Rom 5, 5–11; Lk 15, 3–7
I savaitės
12 Š Nekaltoji Švč. M. Marijos Širdis
Iz 61, 9–11; Lk 2, 41–51
1 Kar 19, 19–21; Mt 5, 33–37
13 S XI EILINIS SEKMADIENIS
2 Sam 12, 7-10. 13; Gal 2, 16. 19-21; Lk 7, 36-8, 3
III savaitės
14

P

1 Kar 21, 1–16; Mt 5, 38–42
15 A 1 Kar 21, 17–29; Mt 5, 43–48
16 T 2 Kar 2, 1. 6–14; Mt 6, 1–6. 16–18
17 K Sir 48, 1–15; Mt 6, 7–15
18 Pn 2 Kar 11,1-4.9-18.20; Mt 6, 19-23
19 Š 2 Kar 24, 17-25; Mt 6, 24-34
Šv. Romualdas, abatas
20 S XII EILINIS SEKMADIENIS
Zch 12, 10–11; Gal 3, 26–29; Lk 9, 18–24
IV savaitės
21

P

2 Kar 17, 5–8. 13–15. 18; Mt 7, 1–5
22 A 2 Kar 19, 9–11. 14–21. 31–36; Mt 7, 6. 12–14
Šv. Paulius Nolietis, vyskupas
Šv. Jonas Fišeris, vyskupas, kankinys
Šv. Tomas Moras, kankinys
23 T 2 Kar 22, 8–13. 23, 1–3; Mt 7, 15–20
24 K ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Iz 49, 1–6; Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80
I savaitės
25 Pn 2 Kar 25, 1–12; Mt 8, 1–4 IV savaitės
26 Š Rd 2, 2.10-14.18-19; Mt 8, 5-17
27 S XIII EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 19, 16. 19–21; Gal 5, 1. 13–18; Lk 9, 51–62
I savaitės
28

P

Am 2, 6–10. 13–16; Mt 8, 18–22
Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys
29 A ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI
Apd 12, 1–11; 2 Tim 4, 6–9. 17–18; Mt 16, 13–19
30 T Am 5, 1–15. 21–24; Mt 8, 28–34
Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai
 
2010 05 31
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt