KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

VASARIS 2011
sekmadienių skaitinių ciklas – A;
eilinių šiokiadienių – E1; Eilinis laikas

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A Žyd 12, 1-4; Mk 5, 21-43 IV savaitės
2 T Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
Mal 3, 1-4; Žyd 2, 14-18; Lk 2, 22-32 (33-40)
I savaitės
3 K Žyd 12, 18-19.21-24; Mk 6, 7-13
Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys/ Šv. Ansgaras (Oskaras), vyskupas
IV savaitės
4 Pn Žyd 13, 1-8; Mk 6, 14-29
5 Š Šv. Agota, mergelė, kankinė
Žyd 13, 15-17.20-21; Mk 6, 30-34
6 S V EILINIS SEKMADIENIS
Iz 58, 7-10; 1 Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16
I savaitės
7 P Pr 1, 1-19; Mk 6, 53-56
8 A Pr 1, 20-2, 4a; Mk 7, 1-13
Šv. Jeronimas Emilijanas, kunigas

9

T Pr 2,4-9. 15-17; Mk 7, 14-23

10

K Pr 2, 18-25; Mk 7, 24-30
Šv. Skolastika
11 Pn Pr 3, 1-8; Mk 7, 31-37
Lurdo Švč. Mergelė Marija / Pasaulinė ligonių diena
12 Š Pr 3, 9-24; Mk 8, 1-10
13 S VI EILINIS SEKMADIENIS
Sir 15, 15-21; 1 Kor 2, 6–10; Mt 5, 17-37, arba trumpoji Mt 5, 20-22. 27-28. 33-34. 37.
II savaitės
14 P Šv. Kirilas, vienuolis ir šv. Metodijus, vyskupas, Europos globėjai
Apd 13, 46-49; Lk 10, 1-9
I savaitės
15 A Pr 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Mt 8, 14-21 II savaitės
16 T Pr 8, 6-13. 20-22; Mt 8, 22-26
Lietuvos valstybės atkūrimo diena
17 K Pr 9, 1-13; Mk 8, 27-33
Septyni švientieji Servitų ordino steigėjai
18 Pn Pr 11, 1-9; Mk 8, 34-9, 1
19 Š Žyd 11, 1-7; Mk 9, 2-13
20 S VII EILINIS SEKMADIENIS
Kun 19, 1-2. 17-18; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48
III savaitės
21

P

Sir 1, 1-10; Mk 9, 14-29
Šv. Petras Damijonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
22 A Šv. Apaštalo Petro Sostas
1 Pt 5, 1-4; Mt 16, 13-19
23 T Sir 4, 11-19; Mk 9, 38-40
Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys
24 K Sir 5, 1-8; Mk 9, 41-50
25 Pn Sir 6, 5-17; Mk 10, 1-12
26 Š Sir 17, 1-15; Mk 10, 13-16
27 S VIII EILINIS SEKMADIENIS
Iz 49, 14-15; 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 24-34
IV savaitės
28 P Sir 17, 24-29; Mk 10, 17-27
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt