KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SAUSIS 2012
Kalėdų laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA (Maldų už taiką diena)
Sk 6, 22-27;
Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21
I savaitės
2 P 1 Jn 2, 22-28; Jn 1, 19-28
Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai
3 A 1 Jn 2, 29-3, 6; Jn 1, 29-34
Švč. Jėzaus Vardas
4 T 1 Jn 3, 7-10; Jn 1, 35-42
5 K 1 Jn 3, 11-21; Jn 1, 43-51
6 Pn 1 Jn 5, 5-13; Mk 1, 7-11
7 Š 1 Jn 5, 14-21; Jn 2, 1-11
Šv. Raimundas Penjaforietis, kunigas
8 S VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)
Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12
I savaitės

9

P VIEŠPATIES KRIKŠTAS
Iz 42, 1-4. 6-7; Apd 10, 34-38; Mk 1, 7-11

10

A 1 Sam 1, 9-20; Mk 1, 21-28
11 T 1 Sam 3, 1-10. 19-20; Mk 1, 29-39
12 K 1 Sam 4, 1-11; Mk 1, 40-45
13 Pn 1 Sam 8, 4-7. 10-22; Mk 2, 1-12
Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
14 Š 1 Sam 9, 1-4. 17-19. 10, 1; Mk 2, 13-17
15 S II EILINIS SEKMADIENIS
1 Sam 3, 3-10. 19; 1 Kor 6, 13-15. 17-20; Jn 1, 35-42
II savaitės
16 P 1 Sam 15, 16-23; Mk 2, 18-22
17 A 1 Sam 16, 1-13; Mk 2, 23-28
Šv. Antanas, abatas
18 T 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Mk 3, 1-6
Maldų už krikščionių vienybę aštundienio pradžia
19 K 1 Sam 18, 6-9. 19, 1-7; Mk 3, 7-12
20 Pn 1 Sam 24, 3-21; Mk 3, 13-19
Šv. Fabijonas, popiežius/ Šv. Sebastijonas, kankinys
21

Š

2 Sam 1, 1-4. 11-12. 17. 19. 23-27; Mk 3, 7-12
Šv. Agnietė, mergelė, kankinė
22 S III EILINIS SEKMADIENIS
Jon 3, 1-5.10; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20
III savaitės
23 P 2 Sam 5, 1-7. 10; Mk 3, 22-30
24 A 2 Sam 6, 12-15. 17-19; Mk 3, 31-35
Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
25 T Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas
Apd 22, 3-6; (arba Apd 9 ,1-22); Mk 16, 15-18
I savaitės
26 K Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai
2 Tim 1, 1-8; (arba Tit 1, 1-5); Lk 10, 1-9
III savaitės
27 Pn 2 Sam 11, 1-10. 13-17; Mk 4, 26-34
Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas
Kol 1, 24–28; Lk 10, 1–12. 17–20
28 Š 2 Sam 12, 1-7. 10-17; Mk 4, 35-41
Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
29 S IV EILINIS SEKMADIENIS
Įst 18, 15-20; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28
IV savaitės
30 P 2 Sam 15, 13-14.30; 16, 5-13; Mk 5, 1-20
31 A 2 Sam 18, 9-10. 14. 24. 30-19, 3; Mk 5, 21-43
Šv. Jonas Bosko, kunigas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt