KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

VASARIS 2012
sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E2; Gavėnios laikas

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 T 2 Sam 24, 2. 9–17; Mk 6, 1–6 IV savaitės
2 K Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
Mal 3, 1-4; Žyd 2, 14-18; Lk 2, 22-32 (33-40)
Pašvęstojo gyvenimo diena
I savaitės
3 Pn Sir 47, 2–11; Mk 6, 14–29
Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys/ Šv. Ansgaras (Oskaras), vyskupas
IV savaitės
4 Š 1 Kar 3, 4–13; Mk 6, 30–34
5 S V EILINIS SEKMADIENIS
Job 7, 1-4. 6-7; 1 Kor 9, 16-19. 22-23; Mk 1, 29-39
I savaitės
6 P Šv. Paulius Mikis ir jo draugai
1 Kar 8, 1–7. 9–13; Mk 6, 53–56
7 A 1 Kar 8, 22–23. 27–30; Mk 7, 1–13
8 T 1 Kar 10, 1–10; Mk 7, 14–23
Šv. Jeronimas Emilijanas

9

K 1 Kar 11, 4–13; Mk 7, 24–30

10

Pn 1 Kar 11, 29–32. 12,19; Mk 7, 31–37
Šv. Skolastika, mergelė
11 Š 1 Kar 12, 26-32; 13, 33-34; Mk 8, 1-10
Lurdo Švč. Mergelė Marija / Pasaulinė ligonių diena
12 S VI EILINIS SEKMADIENIS
Kun 13, 1-2. 44-46; 1 Kor 10, 31-11, 1; Mk 1, 40-45
II savaitės
13 P Jok 1, 1–11; Mk 8, 11–13
14 A Šv. Kirilas ir Metodijus, Europos globėjai
Apd 13, 46-49; Lk 10, 1-9
Jok 1, 12–18; Mk 8, 14–21
15 T Jok 1, 19–27; Mk 8, 22–26
16 K Jok 2, 1–9; Mk 8, 27–33
Lietuvos Nepriklausomybės diena, meldžiamės už Tėvynę
17 Pn Jok 2, 14–24. 26; Mk 8, 34–39. 9, 1
Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai
18 Š Jok 3, 1–10; Mk 9, 2–13
19 S VII EILINIS SEKMADIENIS
Iz 43, 18-19. 21-22. 24-25; 2 Kor 1, 18-22; Mk 2, 1-12
III savaitės
20 P Jok 3, 13–18; Mk 9, 14–29
21

A

Jok 4, 1–10; Mk 9, 30–37
Šv. Petras Damijanis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
22 T Pelenų diena
Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
IV savaitės
23 K Įst 30, 15-20; Lk 9, 22-25
Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys
24 Pn Iz 58, 1-9; Mt 9, 14-15
25 Š Iz 58, 9-14; Lk 5, 27-32
26 S I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 9, 8-15; 1 Pt 3, 18-22; Mk 1, 12-15
I savaitės
27 P Kun 19, 1–2. 11–18; Mt 25, 31–46
28 A Iz 55, 10–11; Mt 6, 7–15
29 T Jon 3, 1–10; Lk 11, 29–32
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt