KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BALANDIS 2012
Gavėnia – Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – B

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mk 14,1-72;15,1-47
II savaitės

2

P DIDYSIS PIRMADIENIS
Iz 42,1-7; Jn 12,1-11

3

A DIDYSIS ANTRADIENIS
Iz 49, 1–6; Jn 13, 21–33. 36–38
4 T DIDYSIS TREČIADIENIS
Iz 50, 4–9; Mt 26, 14–25
5 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Paskutinės vakarienės Mišios:
Iš 12, 1–8. 11–14; 1 Kor 11, 23–36; Jn 13, 1–15
6 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS
Iz 52, 13–53, 12; Žyd 4, 14–16. 5, 7–9; Jn 18, 1–19. 42
7 Š DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. VELYKNAKTIS
I Sk.: Pr 1, 1–2,2; II Sk.: Pr 22, 1–18; III Sk.: Iš 14, 15–15, 1; IV Sk.: Iz 54, 5–14; V Sk.: Iz 55, 1–11; VI Sk.: Bar 3, 9–15. 32–4, 4; VII Sk.: Ez 36, 16–28; VIII Sk.: Rom 6, 3–11; Ev.: Mk 16, 1–8
8 S VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Apd 10, 34. 37–43; Kol 3, 1–4 (arba 1 Kor 5, 6–8); Jn 20, 1–9 (arba Mt 28, 1–10)
Velykų vakare Lk 24, 13-35
I savaitės
9 P Velykų II diena
Apd 2, 14. 22–23; Mt 28, 8–15
10 A Velykų III diena
Apd 2, 36–42; Jn 20, 11–18
11 T Velykų IV diena
Apd 3, 1–10; Lk 24, 13–35
12 K Velykų V diena
Apd 3, 11–26; Lk 24, 35–48
13 Pn Velykų VI diena
Apd 4, 1–12; Jn 21, 1–14
14 Š Velykų VII diena
Apd 4, 13–21; Mk 16, 9-15
15 S II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) (Dievo Gailestingumo šventė)
Apd 4,32-35; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
II savaitės
16 P Apd 4,23-31; Jn 3,1-8
17 A Apd 4, 32–37; Jn 3, 7–15
18 T Apd 5, 17–26; Jn 3, 16–21
19 K Apd 5, 27–33; Jn 3, 31–36
20 Pn Apd 5, 34-42; Jn 6,1-15
21 Š Apd 6, 1–7; Jn 6, 16–21
22 S III VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 3, 13-15. 17-19; 1 Jn 2, 1-5; Lk 24, 35-48
III savaitės
23 P Apd 6, 8-15; Jn 6, 22–29
Šv. Jurgis, kankinys
24 A Apd 7,51-8,1; Jn 6,30-35
Šv. Vaitiekus (Adalbertas), vienuolis, kankinys
25 T Šv. Morkus, evangelistas
1 Pt 5,5-14; Mk 16,15-20
I savaitės
26 K Apd 8, 26-40; Jn 6, 44-51
Šv. Fidelis Sigmaringietis, kunigas, kankinys
27 Pn Apd 9, 1-20; Jn 6, 52-59
28 Š Apd 9, 31-42; Jn 6, 60-69
Šv. Petras Šanelis, kunigas, vienuolis, kankinys / Šv. Liudvikas Montfortietis, kunigas
29 S IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 4,8-12; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18
30 P Apd 11, 1-18; Jn 10, 1-10
Šv. Pijus V, popiežius

 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt