KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GEGUŽĖ 2012
Velykų laikas – Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A Apd 11, 19-26; Jn 10, 22-30
Šv. Juozapas Darbininkas
IV savaitės
2 T Apd 12, 24-13, 5; Jn 12, 44-50
Šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
 
3 K Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai
1 Kor 15, 1–8; Jn 14, 6–14
 
4 Pn Apd 13, 26–33; Jn 14, 1–6  
5 Š Apd 13, 44–52; Jn 14, 7–14  
6 S V VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 9, 26-31; 1 Jn 3, 18-24; Jn 15, 1-8
I savaitės
7 P Apd 14, 5–18; Jn 14, 21–26  
8 A Apd 14, 19–28; Jn 14, 27–31  

9

T Apd 15, 1–6; Jn 15, 1–8  

10

K Apd 15, 7–21; Jn 15, 9–11  
11 Pn Apd 15, 22-31; Jn 15, 12–17  
12 Š Apd 16, 1–10; Jn 15, 18–21
Šv. Nerėjas ir Achilas, kankiniai;
Šv. Pankratas, kankinys
 
13 S VI VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 10, 25-26. 34-35. 44-48; 1 Jn 4, 7-10; Jn 15, 9-17
II savaitės 
14 P Šv. Motiejus, apaštalas
Apd 1, 15–17.20–26; Jn 15, 9–17
 
15 A Apd 16, 22–34; Jn 16, 5–11  
16 T Apd 17, 15. 22–18, 1; Jn 16, 12–15
Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys
 
17 K Apd 18, 1–8; Jn 16, 16–20  
18 Pn Apd 18, 9–18; Jn 16, 20–23
Šv. Jonas I, popiežius, kankinys
 
19 Š Apd 18, 23–28; Jn 16, 23–28  
20 S VII VELYKŲ SEKMADIENIS. VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Apd 1, 1-11; Ef 4, 1-13; Mk 16, 15-20
III savaitės 
21 P Apd 19, 1–8; Jn 16, 29–33
Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai kankiniai
22 A Apd 20, 17–27; Jn 17, 1–11
Šv. Rita Kašietė, vienuolė
 
23 T Apd 20, 28–38; Jn 17, 11–19  
24 K Apd 22, 30; 23, 6–11; Jn 17, 20–26  
25 Pn Apd 25, 13–21; Jn 21, 15–19
Šv. Beda Garbingasis, kunigas;
Šv. Grigalius VII, popiežius;
Šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė
 
26 Š Apd 28, 16–20. 30–31; Jn 21, 20–25
Šv. Pilypas Neris, kunigas
Sekminių vigilijos Mišios
Pr 11, 1–9; Rom 8, 22–27; Jn 7, 37–39
 
27 S

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
Apd 2, 1-11; 1 Kor 12, 3-7. 12-13; Jn 20, 19-23

I savaitės
28 P 1 Pt 1, 3-9; Mk 10, 17-27 IV savaitės
29 A 1 Pt 1, 10-16; Mk 10, 28–31  
30 T 1 Pt 1, 18-25; Mk 10, 32-45  
31 K Švč. M. Marijos apsilankymas
Sof 3,14-18; (arba Rom 12,9-16); Lk 1,39-56
I savaitės
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt