KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BIRŽELIS 2012
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas –B;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn 1 Pt 4, 7-13; Mk 11, 11-26
Šv. Justinas, kankinys
IV savaitės
2 Š Jud 1, 7. 20-25; Mk 11, 27-33
Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai
3 S ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ
Įst 4, 32-34. 39-40; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20
I savaitės
4 P 2 Pt 1, 1-7; Mk 12, 1–12
5 A 2 Pt 3, 12–15. 17–18; Mk 12, 13–17
Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys
6 T 2 Tim 1, 1–3. 6–12; Mk 12, 18–27
Šv. Norbertas, vyskupas
7 K 2 Tim 2, 8-15; Mk 12, 28-34
8 Pn 2 Tim 3, 10–17; Mk 12, 34–37

9

Š 2 Tim 4, 1–8; Mk 12, 38–44
Šv. Efraimas, diakonas, Bažnyčios mokytojas

10

S ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)
Iš 24, 3-8; Žyd 9, 11-15; Mk 14, 12-16. 22-26
11 P 1 Kar 17, 1–6; Mt 5, 1–12
Šv. Barnabas, apaštalas
II savaitės
12 A 1 Kar 17, 7–16; Mt 5, 13–16
13 T 1 Kar 18, 20–39; Mt 5, 17–19
Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
14

K

1 Kar 18, 41–46; Mt 5, 20–26
15 Pn ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS
Oz 11, 1. 3-4. 8-9; Ef 3, 8-12. 14-19; Jn 19, 31-37
16 Š Nekaltoji Švč. M. Marijos Širdis
Iz 61, 9–11; Lk 2, 41–51
17 S XI EILINIS SEKMADIENIS
Ez 17, 22-24; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34
III savaitės
18 P 1 Kar 21, 1–16; Mt 5, 38–42
19 A 1 Kar 21, 17–29; Mt 5, 43–48
Šv. Romualdas, abatas
20 T 2 Kar 2, 1. 6–14; Mt 6, 1–6. 16–18
21

K

Sir 48, 1–15; Mt 6, 7–15
Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis
22 Pn 2 Kar 11,1-4.9-18.20; Mt 6, 19-23
Šv. Paulius Nolietis, vyskupas
Šv. Jonas Fišeris, vyskupas, kankinys
Šv. Tomas Moras, kankinys
23 Š 2 Kar 24, 17-25; Mt 6, 24-34
24 S ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Iz 49, 1–6; Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80
I savaitės
25 P 2 Kar 17, 5–8. 13–15. 18; Mt 7, 1–5 IV savaitės
26 A 2 Kar 19, 9–11. 14–21. 31–36; Mt 7, 6. 12–14
27 T 2 Kar 22, 8–13. 23, 1–3; Mt 7, 15–20
Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas
28

K

2 Kar 24, 8-17; Mt 7, 21-29
Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys
29 Pn ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI
Apd 12, 1–11; 2 Tim 4, 6–9. 17–18; Mt 16, 13–19
I savaitės
30 Š Rd 2, 2.10-14.18-19; Mt 8, 5-17
Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai
IV savaitės
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt