KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LIEPA 2012
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S XIII EILINIS SEKMADIENIS
Išm 1, 13-15; 2, 23-24; 2 Kor 8, 7.9.13-15; Mk 5, 21-43
I savaitės
2 P Am 2, 6-10.13-16; Mt 8, 18-22
Švč. Mergelė Marija, Krikščioniškų Šeimų Karalienė
Iz 61, 9-11; 1 Sam 2, 1. 4-8; Lk 2, 41-51
3 A Šv. Tomas, apaštalas
Ef 2, 19–22; Jn 20, 24–29
4 T Am 5, 14–15. 21–24; Mt 8, 28–34
Šv. Elžbieta Portugalė
5 K Am 7, 10–17; Mt 9, 1–8
Šv. Antanas Marija Zakarijas, kunigas
6 Pn Am 8, 4–6. 9–12; Mt 9, 9–13
Šv. Marija Goreti, mergelė, kankinė
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
7 Š Am 9, 11-15; Mt 9,14-17
8 S XIV EILINIS SEKMADIENIS
Ez 2, 2–5; 2 Kor 12, 7–10; Mk 6, 1–6
II savaitės

9

P Oz 2, 16–18. 21–22; Mt 9, 18–26
Šv. Augustinas Džao Žongas, kunigas ir jo draugai, kankiniai

10

A Oz 8, 4-7. 11-13; Mt 9, 32-38
11 T Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas
Pat 2, 1-9; Mt 19, 27-29
I savaitės
12 K Oz 11, 1–4. 8–9; Mt 10, 7–15
Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas
13 Pn Oz 14, 2-10; Mt 10, 16–23
Šv. Henrikas
14

Š

Iz 6, 1–8; Mt 10, 24–33
Šv. Kamilius Lelietis, kunigas
15 S XV EILINIS SEKMADIENIS
Am 7, 12–15; Ef 1, 3–10. (11–14); Mk 6, 7–13
III savaitės
16 P Iz 1, 11–17; Mt 10, 34–11,1
Karmelio kalno Švč. Mergelė Marija (Škaplierinė)
17 A Iz 7, 1–9; Mt 11, 20–24
18 T Iz 10, 5–7. 13–16; Mt 11, 25–27
19 K Iz 26, 7–9. 12. 16–19; Mt 11, 28–30
20 Pn Iz 38, 1–6. 22. 7–8; Mt 12, 1–8
Šv. Apolinaras, vyskupas, kankinys
21

Š

Mch 2, 1-5; Mt 12, 14-21
Šv. Laurynas Brindizietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
22 S XVI EILINIS SEKMADIENIS
Jer 23, 1–6; Ef 2, 13–18; Mk 6, 30–34
IV savaitės
23 P Šv. Brigita, vienuolė, Europos globėja
Gal 2, 19–20; Jn 15, 1–8
24 A Mch 7, 14-15. 18-20; Mt 12, 46-50
25 T Šv. Jokubas, apaštalas
2 Kor 4, 7–15; Mt 20, 20–28
26 K Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Mt 13, 10-17
Šv. Joakimas ir Ona, Švč. M. Marijos gimdytojai
27 Pn Jer 3, 14-17; Mt 13, 18-23
28

Š

Jer 7, 1-11; Mt 13, 24-30
29 S XVII EILINIS SEKMADIENIS
2 Kar 4, 42–44; Ef 4, 1–6; Jn 6, 1–15
I savaitės
30 P Jer 13, 1-11; Mt 13,31-35
Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
31 A Jer 14, 17-22; Mt 13, 36-43
Šv. Ignacas Lojola, kunigas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt