KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGPJŪTIS 2012
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 T Jer 15, 10.16-21; Mt 13, 44-45
Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
I savaitės
2 K Jer 18, 1–6; Mt 13, 47–53
Šv. Euzebijus Vercelietis, vyskupas
3 Pn Jer 26, 1–9; Mt 13, 54–58
4 Š Jer 26, 11–16. 24; Mt 14, 1–12
Šv. Jonas Marija Vianejus, kunigas
5 S XVIII EILINIS SEKMADIENIS
Iš 16, 2-4. 12-15; Ef 4, 17. 20-24; Jn 6, 24-35
II savaitės
6 P Kristaus Atsimainymas
Dan 7, 9-10. 13-14; 2 Pt 1, 16-19; Mk 9, 2-10
I savaitės
7 A Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22; Mt 14, 22-36
Šv. Sikstas II, popiežius, kankinys ir jo draugai kankiniai; Šv. Kajatonas, kunigas
II savaitės
8 T Jer 31, 1-7; Mt 15, 21-28
Šv. Domininkas, kunigas

9

K Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta, mergelė, kankinė, Europos globėja
Oz 2, 16-17. 21-22; Mt 25, 1-13

10

Pn Šv. Laurynas, diakonas, kankinys
2 Kor 9, 6-10; Jn 12, 24-26
11 Š Hab 1, 12-2, 4; Mt 17, 14-20
Šv. Klara, mergelė
12 S XIX EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 19, 4-8; Ef 4, 30 - 5, 2; Jn 6, 41-52
III savaitės
13 P Ez 1, 1-5. 24-28; Mt 17, 22-27
Šv. Poncijonas, popiežius ir šv. Ipolitas, kunigas, kankiniai
14 A Ez 2, 8-3, 4; Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys
15 T ŠVČ. M. MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (ŽOLINĖ)
Apr 11, 19. 12, 1. 3-6. 10; 1 Kor 15, 20-26; Lk 1, 39-56
I savaitės
16 K Ez 12, 1-12; Mt 18, 21-19, 1
Šv. Steponas Vengras \ Šv. Rokas
17 Pn Ez 16, 3-15. 60. 63; Mt 19, 3-12
Šv. Hiacintas, kunigas
18 Š Ez 18, 1-10. 13. 30-32; Mt 19, 13-15
19 S XX EILINIS SEKMADIENIS
Pat 9, 1-6; Ef 5, 15-20; Jn 6, 51-58
IV savaitės
20 P Ez 24, 15-24; Mt 19, 16-22
Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas
21 A Ez 28, 1-10; Mt 19, 23-30
Šv. Pijus X, popiežius
22 T Ez 34, 1-11; Mt 20, 1-16
Švč. Mergelė Marija Karalienė
Iz 9, 1-6; Lk 1, 26-38
23 K Ez 36, 23-28; Mt 22, 1-14
Šv. Rožė Limietė, mergelė
24 Pn Šv. Baltramiejus, apaštalas
Apr 21, 9-14; Jn 1, 45-51
25 Š Ez 43, 1-7; Mt 23, 1-12
Šv. Liudvikas / Šv. Juozapas Kalasantas, kunigas
26 S XXI EILINIS SEKMADIENIS
Joz 24, 1-2. 15-18; Ef 5, 21-32; Jn 6, 60-69
I savaitės
27 P 2 Tes 1, 1-5. 11-12; Mt 23, 13-22
Šv. Monika
28 A 2 Tes 2, 1-3. 14-17; Mt 23, 23-26
Šv. Augustinas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
29 T 2 Tes 3, 6-10. 16-18; Mt 23, 27-32
Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas
Jer 1, 17–19; Mk 6, 17–29
30 K 1 Kor 1, 1-9; Mt 24, 43-51
31 Pn 1 Kor 1, 17-25; Mt 25, 1-13
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt