KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGSĖJIS 2012
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š 1 Kor 1, 26-31; Mt 25, 14-30
2 S XXII EILINIS SEKMADIENIS
Įst 4, 1-2. 6-8; Jok 1, 17-18. 21-22. 27; Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23
II savaitės
3 P 1 Kor 2, 1-5; Lk 4, 16-30
Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
4 A 1 Kor 2, 10-16; Lk 4, 31-37
5 T 1 Kor 3, 1–9; Lk 4, 38–44
6 K 1 Kor 3, 18–23; Lk 5, 1–11
7 Pn 1 Kor 4, 1-5; Lk 5, 33-39
8 Š ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ)
Mch 5, 1–4; Rom 8, 28–30; Mt 1, 1–16. 18–23
I savaitės

9

S XXIII EILINIS SEKMADIENIS
Iz 35, 4-7; Jok 2, 1-5; Mk 7, 31-37
III savaitės

10

P 1 Kor 5, 1–8; Lk 6, 6–11
11 A 1 Kor 6, 1–11; Lk 6, 12–19
12 T 1 Kor 7, 25-31; Lk 6, 20-26
Švč. M. Marijos Vardas
13 K 1 Kor 8, 1-7. 11-13; Lk 6, 27-38
Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
14 Pn

Šventojo Kryžiaus išaukštinimas
Sk 21, 4–9; Fil 2, 6–11; Jn 3, 13–17

I savaitės
15 Š Švč. M. Marija Sopulingoji
Žyd 5, 7–9; Jn 19, 25–27 (arba Lk 2, 33–35)
III savaitės
16 S XXIV EILINIS SEKMADIENIS
Iz 50, 5-9; Jok 2, 14-18; Mk 8, 27-35
IV savaitės
17 P 1 Kor 11, 17-26; Lk 7, 1-10
Šv. Robertas Belerminas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
18 A 1 Kor 12, 12-14. 27-31; Lk 7, 11-17
19 T 1 Kor 12,31-13,13; Lk 7, 31-35
Šv. Januarijus, vyskupas, kankinys
20 K 1 Kor 15, 1-11; Lk 7, 36-50
Šv. Andriejus Kim Tegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai
21

Pn

Šv. Matas, apaštalas, evangelistas
Ef 4, 1–7. 11–13; Mt 9, 9–13
22 Š 1 Kor 15, 35–37. 42–49; Lk 8, 4–15
23 S XXV EILINIS SEKMADIENIS
Išm 2, 12. 17-20; Jok 3, 16-4, 3; Mk 9, 30-37
I savaitės
24 P Pat 3, 27–35; Lk 8, 16–18
25 A Pat 21, 1-6.10-13; Lk 8, 19-21
26 T Pat 30, 5–9; Lk 9, 1–6
Šv. Kozmas ir Damijanas, kankiniai
27 K Koh 1, 2–11; Lk 9, 7–9
Šv. Vincentas Paulietis, kunigas
28 Pn Koh 3, 1–11; Lk 9, 18–22
Šv. Vaclovas, kankinys
29 Š Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai
Dan 7, 9–10. 13–14 (arba Apr 12, 7–12); Jn 1, 47–51
30 S XXVI EILINIS SEKMADIENIS
Sk 11, 25-29; Jok 5, 1-6; Mk 9, 38-43. 45. 47-48
III savaitės
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt