KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SPALIS 2012
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P Job 1, 6-22; Lk 9, 46–50
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja
II savaitės
2 A Šv. Angelai Sargai
Iš 23, 20–23; Mt 18, 1–5. 10
3 T Job 9, 1-12. 14-16; Lk 9, 57-62
4 K Job 19, 21-27; Lk 10, 1-12
Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis
5 Pn Job 38, 1. 12–21. 40, 3–5; Lk 10, 13–16
Šv. Faustina Kovalska, vienuolė
6 Š Job 38, 1. 12–21. 40, 3–5; Lk 10, 13–16
Šv. Brunonas, kunigas
7 S XXVII EILINIS SEKMADIENIS
Pr 2, 18–24; Žyd 2, 9–11; Mk 10, 2–16
III savaitės
8 P Gal 1, 6–12; Lk 10, 25–37

9

A Gal 1, 13–24; Lk 10, 38–42
Šv. Dionyzas, vyskupas, kankinys ir jo draugai, kankiniai
Šv. Jonas Leonardis, kunigas

10

T Gal 2, 1–2. 7–14; Lk 11, 1–4
11 K Gal 3, 1–5; Lk 11, 5–13
12 Pn Gal 3, 7–14; Lk 11, 15–26
13 Š Gal 3, 22–29; Lk 11, 27–28
14 S XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
Išm 7, 7–11; Žyd 4, 12–13; Mk 10, 17–30
IV savaitės
15 P Gal 4, 22–24. 26–27. 31–5, 1; Lk 11, 29–32
Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė, Bažnyčios mokytoja
16 A Gal 5, 1–6; Lk 11, 37–41
Šv. Jadvyga Silezietė, vienuolė
Šv. Margarita Marija Alakok, mergelė
17 T Gal 5, 18–25; Lk 11, 42-46
Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys
18 K Šv. Lukas, evangelistas
2 Tim 4, 10–17; Lk 10, 1–9
19 Pn Ef 1, 11–14; Lk 12, 1–7
Šv. Jonas de Brebefas ir Izaokas Žagas, kunigai, kankiniai ir jų draugai, kankiniai
Šv. Kryžiaus Paulius, kunigas
20 Š Ef 1, 15–23; Lk 12, 8–12
21

S

XXIX EILINIS SEKMADIENIS (Misijų sekmadienis)
Iz 53, 10–11; Žyd 4, 14–16; Mk 10, 35–45
I savaitės
22 P Ef 2, 1-10; Lk 12, 13-21
23 A Ef 2, 12–22; Lk 12, 35–38
Šv. Jonas Kapestranas, kunigas
24 T Ef 3, 2–12; Lk 12, 39–48
Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas
25 K Ef 3, 14–21; Lk 12, 49–53
26 Pn Ef 4, 1–6; Lk 12, 54–59
27 Š Ef 4, 7–16; Lk 13, 1-9
28 S XXX EILINIS SEKMADIENIS
Jer 31, 7–9; Žyd 5, 1–6; Mk 10, 46–52
II savaitės
29 P Ef 4, 32–5, 8; Lk 13, 10–17
30 A Ef 5, 21-33; Lk 13, 18–21
31 T Ef 6, 1-9; Lk 13, 22–30
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt