KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

LAPKRITIS 2012
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – B;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K VISI ŠVENTIEJI
Apr 7, 2–4. 9–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12
I savaitės
2 Pn MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA (VĖLINĖS) (pasirinktinai)
2 Mak 12, 43–46 (arba Rd 3, 17–26; Dan 12, 1-3; Job 19, 1. 23-27); Rom 5, 5-11 (arba Rom 8, 31–35. 37–39; Rom 14, 7–9. 10–12; 1 Kor 15, 51-57; Fil 3, 20–21 ); Lk 12, 35-40 (arba Mt 5, 1-12; Mt 11, 25-30; Mt 25, 1-13; Mt 25, 31-46)
3 Š Fil 1, 18-26; Lk 14, 1.7-11
Šv. Martynas Poresas, vienuolis
4 S XXXI EILINIS SEKMADIENIS
Ist 6, 2–6; Žyd 7, 23-28; Mk 12, 28-34
III savaitės
5 P Fil 2, 1-4; Lk 14, 12-14
6 A Fil 2, 5-11; Lk 14, 15-24
7 T Fil 2, 12–18; Lk 14, 25–33
8 K Fil 3, 3-18; Lk 15, 1-10

9

Pn Laterano bazilikos pašventinimas
Ez 47, 1–2. 8–9. 12; 1 Kor 3, 9–11. 16–17; Jn 2, 13–22

10

Š Fil 4, 10–19; Lk 16, 9–15
Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
11 S XXXII EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 17, 10-16; Žyd 9, 24-28; Mk 12, 38-44
IV savaitės
12 P Tit 1, 1–9; Lk 17, 1–6
Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys
13 A Tit 2,1-8.11-14; Lk 17, 7–10
14 T Tit 3, 1–7; Lk 17, 11–19
Šv. Margarita Škotė; šv. Gertrūda, mergelė
15 K Fm 1, 7-20; Lk 17, 20-25
Šv. Albertas Didysis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
16 Pn ŠVČ. M. MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA
Iz 9, 1–3. 5–6; Gal 4, 4–7; Jn 19, 25–27
I savaitės
17 Š 3 Jn 1, 5–8; Lk 18, 1–8
Šv. Elžbieta Vengrė, vienuolė
18 S XXXIII EILINIS SEKMADIENIS
Dan 12, 1-3; Žyd 10, 11-14. 18; Mk 13, 24-32
I savaitės
19 P Apr 1, 1–4; 2, 1–5; Lk 18, 35–43
20 A Apr 3,1-6.14-22; Lk 19,1-10
Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis
21

T

Apr 4, 1–11; Lk 19, 11–28
Mergelės Marijos Paaukojimas
22 K Apr 5, 1–10; Lk 19, 41–44
Šv. Cecilija, mergelė, kankinė
23 Pn Apr 10, 8–11; Lk 19, 45–48
Šv. Klemensas I, popiežius, kankinys / Šv. Kolumbanas, abatas
24 Š Apr 11, 4–12; Lk 20, 27–40
Šv. Andrėjus Dung-Lakas, kunigas, ir jo draugai, kankiniai
25 S KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (KRISTUS KARALIUS). XXXIV EILINIS SEKMADIENIS
Dan 7, 12-14; Apr 1, 5-8; Jn 18, 33-37
II savaitės
26 P Apr 14, 1–5; Lk 21, 1–4
27 A Apr 14, 14–20; Lk 21, 5–11
28 T Apr 15, 1–4; Lk 21, 12–19
29 K Apr 18, 1–2. 21–23. 19, 1–3. 9; Lk 21, 20–28
30 Pn Šv. Andriejus, apaštalas
Rom 10, 9-18; Mt 4, 18-22
 
2012 10 31
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt