KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GRUODIS 2012
Advento laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Š Apr 22, 1-7; Lk 21, 34-36
2 S I ADVENTO SEKMADIENIS
Jer 33, 14-16; 1 Tes 3, 12-4, 2; Lk 21, 25-28. 34-36
I savaitės
3 P Iz 2, 1-5; Mt 8, 5-11
Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas
4 A Iz 11, 1-10; Lk 10, 21-24
Šv. Jonas Damaskietis, Bažnyčios mokytojas, kunigas
5 T Iz 25, 6-10; Mt 15, 29-37
6 K Iz 26, 1–6; Mt 7, 21. 24–27
Šv. Mikalojus, vyskupas
7 Pn Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31
Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
8 Š Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
Pr 3, 9–15; Ef 1, 3–6. 11–12; Lk 1, 26–38
I savaitės

9

S II ADVENTO SEKMADIENIS
Bar 5, 1-9; Fil 1, 4-6. 8-11; Lk 3, 1-6
II savaitės

10

P Iz 35, 1–10; Lk 5, 17-26
11 A Iz 40, 1-11; Mt 18, 12-14
Šv. Damazas I, popiežius
12 T Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30
Gvadalupės Švč. Mergelė Marija
13 K Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15
Šv. Liucija, mergelė, kankinė
14 Pn Iz 48, 17–19; Mt 11, 16–19
Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
15 Š Sir 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13
16 S III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete)
Sof 3, 14-18; Fil 4, 4-7; Lk 3, 10-18
III savaitės
17 P Pr 49, 2. 8–10; Mt 1, 1–17
18 A Jer 23, 5-8; Mt 1, 18-24
19 T Ts 13, 2–7. 24–25; Lk 1, 5–25
20 K Iz 7, 10–14; Lk 1, 26–38
21

Pn

Gg 2, 8–14; Lk 1, 39–45
22 Š 1 Sam 1, 24–28; Lk 1, 46–56
23 S IV ADVENTO SEKMADIENIS
Mch 5, 1–4; Žyd 10, 5–10; Lk 1, 39–45
IV savaitės
24 P 2 Sam 7, 1–5. 8–12. 14. 16; Lk 1, 67–79
Kalėdų vigilija
Iz 62, 1-5; Apd 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25
25 A KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18
I savaitės
26 T

Šv. Steponas, pirmasis kankinys
Apd 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22

27 K Šv. apaštalas Jonas, evangelistas
1 Jn 1, 1–4; Jn 20, 1–8
28 Pn Šv. Nekaltieji vaikeliai, kankiniai
1 Jn 1, 5–2, 2; Mt 2, 13–18
29 Š

1 Jn 2, 3–11; Lk 2, 22–35
Šv. Tomas Beketas, vyskupas, kankinys

30 S Šventoji šeima: Jėzus, Marija, Juozapas
Sir 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21; Lk 2, 41–52
31 P 1 Jn 2, 18-21; Jn 1, 1-18
Šv. Silvestras I, popiežius
 
2012 11 28
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt