KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SAUSIS 2013
Kalėdų laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA
Sk 6, 22-27;
Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21
I savaitės
2 T 1 Jn 2, 22-28; Jn 1, 19-28
Šv. Bazilijus Didysis ir Grigalius Nazianzietis, vyskupai, Bažnyčios mokytojai
II savaitės
3 K 1 Jn 2, 29-3, 6; Jn 1, 29-34
Švč. Jėzaus Vardas
4 Pn 1 Jn 3, 7-10; Jn 1, 35-42
5 Š 1 Jn 3, 11-21; Jn 1, 43-51
6 S VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)
Iz 60, 1-6; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12
I savaitės
7 P 1 Jn 3, 22-4, 6; Mt 4, 12-17. 23-25
Šv. Raimundas Perjafortietis, kunigas
II savaitės
8 A 1 Jn 4, 7-10; Mk 6, 34-44

9

T 1 Jn 4, 11-18; Mk 6, 45-52

10

K 1 Jn 4, 19-5, 4; Lk 4, 14-22
11 Pn 1 Jn 5, 5-13; Lk 5, 12-16
12 Š 1 Jn 5, 14-21; Jn 3, 22-30
13 S KRISTAUS KRIKŠTAS
Iz 42, 1-4. 6-7; (arba Apd 10, 34-38); Lk 3, 15-16. 21-22
Laisvės gynėjų diena
14 P Žyd 1, 1-6; Mk 1, 14-20 I savaitės
15 A Žyd 2, 5-12; Mk 1, 21-28
16 T Žyd 2, 14-18; Mk 1, 29-39
17 K Žyd 3, 7-14; Mk 1, 40-45
Šv. Antanas, abatas
18 Pn Žyd 4, 1-5. 11; Mk 2, 1-12
Maldų už krikščionių vienybę aštundienio pradžia
19 Š Žyd 4 , 12-16; Mk 2, 13-17
20 S II EILINIS SEKMADIENIS
Iz 62, 1-5; 1 Kor 12, 4-11; Jn 2, 1-12
II savaitės
21

P

Žyd 5, 1-10; Mk 2, 18-22
Šv. Agnietė, mergelė, kankinė
22 A Žyd 6, 10-20; Mk 2, 23-28
Šv. Vincentas, diakonas, kankinys
23 T Žyd 7, 1-3. 15-17; Mk 3, 1-6
24 K Žyd 7, 25-8, 6 ; Mk 3, 7-12
Šv. Pranciškus Salezas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
25 Pn Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas
Apd 22, 3-6; (arba Apd 9 ,1-22); Mk 16, 15-18
I savaitės
26 Š Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai
2 Tim 1, 1-8; (arba Tit 1, 1-5); Lk 10, 1-9
27 S III EILINIS SEKMADIENIS
Neh 8, 2-6. 8-10; 1 Kor 12, 12-30; Lk 1, 1-4. 4, 14-21
III savaitės
28 P Žyd 9, 15. 24-28; Mk 3, 22-30
Šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
29 A Žyd 10, 1-10; Mk 3, 31-35
30 T Žyd 10,11-18; Mk 4, 1-20
31 K Žyd 10,19-25; Mk 4, 21-25
Šv. Jonas Bosko, kunigas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt