KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

KOVAS 2013
Gavėnia; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 Pn Pr 37, 3–4. 12–13. 17–28; Mt 21, 33–43. 45–46 II savaitės
2 Š Mch 7, 14–15. 18–20; Lk 15, 1–3. 11–32
3 S III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iš 3, 1–8. 13–15; 1 Kor 10, 1–6. 10–12; Lk 13, 1–9
III savaitės
4 P ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Kun 19, 1–2. 17–19; Fil 3, 8–14; Jn 15, 9–17
I savaitės
5 A Dan 3, 25. 34–43; Mt 18, 21–35
6 T Įst 4, 1. 5–9; Mt 5, 17–19
7 K Jer 7, 23–28; Lk 11, 14–23
Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės
8 Pn Oz 14, 2-10; Mk 12, 28-34
Šv. Dievo Jonas, vienuolis

9

Š Oz 6, 1–6; Lk 18, 9–14
Šv. Brunonas (Bonifacas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys

10

S IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
Joz 5, 9–12; 2 Kor 5, 17–21; Lk 15, 1–3. 11–32
IV savaitės
11 P Iz 65, 17–21; Jn 4, 43–54
12 A Ez 47, 1–9. 12; Jn 5, 1–3. 5–16
13 T Iz 49, 8–15; Jn 5, 17–30
14 K Iš 32, 7-14; Jn 5, 31-47
15 Pn Išm 2, 1. 12–22; Jn 7, 1–2. 10. 25–30
16 Š Jer 11, 18–20; Jn 7, 40–53
17 S V GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iz 43, 16–21; Fil 3, 8–14; Jn 8, 1–11
I savaitės
18 P Dan 13, 1–9. 15–17. 19–30. 33–62; Jn 8, 12–20
19 A ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS
2 Sam 7, 4–5. 12–14. 16; Rom 4, 13. 16–18; Mt 1, 16. 18–21 (arba Lk 2, 41-51)
20 T Dan 3, 14–20. 49–50. 91–92. 95; Jn 8, 31–42
21

K

Pr 17, 3–9; Jn 8, 51–59
22 Pn Jer 20, 10–13; Jn 10, 31–42
23 Š Ez 37, 21–28; Jn 11, 45–56
Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas
24 S VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Lk 22,14–23, 56
II savaitės
25 P DIDYSIS PIRMADIENIS
Iz 42, 1–7; Jn 12, 1–11
26 A DIDYSIS ANTRADIENIS
Iz 49, 1–6; Jn 13, 21–33. 36–38
27 T DIDYSIS TREČIADIENIS
Iz 50, 4–9; Mt 26, 14–25
28 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Paskutinės vakarienės Mišios:
Iš 12, 1–8. 11–14; 1 Kor 11, 23–36; Jn 13, 1–15
29 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS
Iz 52, 13–53, 12; Žyd 4, 14–16. 5, 7–9; Jn 18, 1–19. 42
30 Š DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. VELYKNAKTIS
I Sk.: Pr 1, 1–2,2; II Sk.: Pr 22, 1–18; III Sk.: Iš 14, 15–15, 1; IV Sk.: Iz 54, 5–14; V Sk.: Iz 55, 1–11; VI Sk.: Bar 3, 9–15. 32–4, 4; VII Sk.: Ez 36, 16–28; VIII Sk.: Rom 6, 3–11; Ev.: Lk 24, 1–12
31 S VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Apd 10, 34. 37–43; Kol 3, 1–4 (arba 1 Kor 5, 6–8); Jn 20, 1–9
I savaitės
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt