KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BALANDIS 2013
Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P Velykų II diena
Apd 2, 14. 22–23; Mt 28, 8–15
I savaitės
2 A Velykų III diena
Apd 2, 36–42; Jn 20, 11–18
3 T Velykų IV diena
Apd 3, 1–10; Lk 24, 13–35
4 K Velykų V diena
Apd 3, 11–26; Lk 24, 35–48
5 Pn Velykų VI diena
Apd 4, 1–12; Jn 21, 1–14
6 Š Velykų VII diena
Apd 4, 13–21; Mk 16, 9-15
7 S II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS) Dievo Gailestingumo Sekmadienis
Apd 5, 12–16; Apr 1, 9–13. 17–19; Jn 20, 19–31
II savaitės
8 P VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS ŠVČ. M. MARIJAI
Iz 7, 10–14; 8, 10; Žyd 10, 4–10; Lk 1, 26–38

9

A Apd 4, 32–37; Jn 3, 7–15

10

T Apd 5, 17–26; Jn 3, 16–21
11 K Apd 5, 27–33; Jn 3, 31–36
Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys
12 Pn Apd 5, 34-42; Jn 6,1-15
13 Š Apd 6, 1–7; Jn 6, 16–21
Šv. Martynas I, popiežius, kankinys
14 S III VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 5, 27–32.40–41; Apr 5, 11–14; Jn 21, 1–19
III savaitės
15 P Apd 6, 8–15; Jn 6, 22–29
16 A Apd 7, 51–8, 1; Jn 6, 30–35
17 T Apd 8, 1-8; Jn 6, 35-40
18 K Apd 8, 26-40; Jn 6, 44-52
19 Pn Apd 9, 1–20; Jn 6, 52–59
20 Š Apd 9, 31-42; Jn 6, 60-69
21

S

IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 13, 14. 43-52; Apr 7,9.14-17; Jn 10,27-30
Maldų už dvasinius pašaukumus diena
IV savaitės
22 P Apd 11, 1–18; Jn 10,1-10
23 A Apd 11, 19–26; Jn 10, 22–30
Šv. Jurgis, kankinys
24 T Apd 12, 24–13, 5; Jn 12, 44–50
Šv. Vaitiekus (Adalbertas), vienuolis, kankinys
Šv. Fidelis Sigmaringietis, kunigas, kankinys
25 K Šv. Morkus, evangelistas
1 Pt 5,5-14; Mk 16,15-20
26 Pn Apd 13, 26–33; Jn 14, 1–6
Šv. Fidelis Sigmaringietis, kunigas, kankinys
27 Š Apd 13, 44–52; Jn 14, 7–14
28 S V VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 14, 21–27; Apr 21, 1–5; Jn 13, 31–35
I savaitės
29 P Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja
1 Jn 1, 2-2,2; Mt 11, 25-30
30 A Apd 14, 19–28; Jn 14, 27–31
Šv. Pijus V, popiežius
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt