KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

SPALIS 2013
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E1

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A Zch 8, 20-23; Lk 9, 51-56
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja
II savaitės
2 T Šv. Angelai Sargai
Iš 23, 20–23; Mt 18, 1–5. 10
3 K Neh 8, 1-4.5-6.8-12; Lk 10, 1-12
4 Pn Bar 1, 15-22; Lk 10, 13-16
Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis
5 Š Bar 4, 5-12. 27-29; Lk 10, 17-24
Šv. Faustina Kovalska, vienuolė
6 S XXVII EILINIS SEKMADIENIS
Hab 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tim 1, 6-8. 13-14; Lk 17, 5-10
III savaitės
7 P Jon 1, 1-2, 1.11; Lk 10, 25-37
Rožinio Švč. Mergelė Marija
8 A Jon 3, 1-10; Lk 10, 38-42

9

T Jon 4, 1-11; Lk 11, 1–4
Šv. Dionyzas, vyskupas, kankinys ir jo draugai, kankiniai / Šv. Jonas Leonardis, kunigas

10

K Mal 3, 13-20; Lk 11, 5-13
11 Pn Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Lk 11, 15–26
12 Š Jl 4, 12-21; Lk 11, 27-28
13 S XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
2 Kar 5, 14-17; 2 Tim 2, 8-13; Lk 17, 11-19
IV savaitės
14 P Rom 1, 1-7; Lk 11, 29-32
Šv. Kalikstas I, popiežius, kankinys
15 A Rom 1, 16-25; Lk 11, 37-41
Šv. Jėzaus Teresė (Avilietė), mergelė, Bažnyčios mokytoja
16 T Rom 2, 1-11; Lk 11, 42-46
Šv. Jadvyga Silezietė, vienuolė / Šv. Margarita Marija Alakok, mergelė
17 K Rom 3, 21-30; Lk 11, 47-54
Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys
18 Pn Šv. Lukas, evangelistas
2 Tim 4, 10–17; Lk 10, 1–9
19 Š Rom 4, 13. 16-18; Lk 12, 8-12
Šv. Jonas de Brebefas ir Izaokas Žagas, kunigai, kankiniai ir jų draugai, kankiniai
Šv. Kryžiaus Paulius, kunigas
20 S XXIX EILINIS SEKMADIENIS (Misijų sekmadienis)
Iš 17, 8-13; 2 Tim 3, 14-4, 2; Lk 18, 1-8
I savaitės
21

P

Rom 4, 20-25; Lk 12, 13-21
22 A Rom 5, 12. 15. 17-21; Lk 12, 35-38
23 T Rom 6, 12–18; Lk 12, 39-48
24 K Rom 6, 19-23; Lk 12, 49-53
Šv. Antanas Marija Klaretas, vyskupas
25 Pn Rom 7, 18-25; Lk 12, 54-59
26 Š Rom 8, 1-11; Lk 13, 1-9
27 S XXX EILINIS SEKMADIENIS
Sir 35, 15-17. 20-22; 2 Tim 4, 6-8. 16-18; Lk 18, 9-14
II savaitės
28 P Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai
Ef 2, 19–22; Lk 6, 12–19
29 A Rom 8, 18-25; Lk 13, 18-21
30 T Rom 8, 26-30; Lk 13, 22-30
31 K Rom 8, 31-39; Lk 13, 31-35
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt