KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GRUODIS 2013
Advento laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – A;
Kalėdų laikas

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 S I ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 2, 1–5; Rom 13, 11–14; Mt 24, 37–44
I savaitės
2 P Iz 4, 2-6; Mt 8, 5-11
3 A Iz 11, 1-10; Lk 10, 21-24
Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas
4 T Iz 25, 6-10; Mt 15, 29-37
Šv. Jonas Damaskietis, Bažnyčios mokytojas, kunigas
5 K Iz 26, 1–6; Mt 7, 21. 24–27
6 Pn Iz 29, 17-24; Mt 9, 27-31
Šv. Mikalojus, vyskupas (antrasis Vilniaus arkivyskupijos globėjas)
7 Š Iz 30, 19-21. 23-26; Mt 9, 35 - 10, 1.5-8
Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
8 S II ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 11, 1–10; Rom 15, 4–9
Mt 3, 1–12
II savaitės

9

P Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas
Pr 3, 9–15; Ef 1, 3–6. 11–12; Lk 1, 26–38
I savaitės

10

A Iz 40, 1-11; Mt 18, 12-14
11 T Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30
Šv. Damazas I, popiežius
12 K Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15
Gvadelupės Švč. Mergelė Marija
13 Pn Iz 48, 17–19; Mt 11, 16–19
Šv. Liucija, mergelė, kankinė
14 Š Sir 48, 1-4. 9-11; Mt 17, 10-13
Šv. Kryžiaus Jonas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
15 S III ADVENTO SEKMADIENIS (Gaudete)
Iz 35, 1–6.10; Jok 5, 7–10; Mt 11, 2–11
III savaitės
16 P Sk 24, 2–7. 15–17; Mt 21, 23–27
17 A Pr 49, 2. 8–10; Mt 1, 1–17
18 T Jer 23, 5-8; Mt 1, 18-24
19 K Ts 13, 2–7. 24–25; Lk 1, 5–25
20 Pn Iz 7, 10–14; Lk 1, 26–38
21

Š

Gg 2, 8–14; Lk 1, 39–45
Šv. Petras Kanizijus, kunigas, Bažnyčios mokytojas
22 S IV ADVENTO SEKMADIENIS
Iz 7, 10–14 ; Rom 1, 1–7; Mt 1, 18–24
IV savaitės
23 P Mal 3, 1–4. 23–24; Lk 1, 57–66
Šv. Jonas Kentietis, kunigas
24 A 2 Sam 7, 1–5. 8–12. 14. 16; Lk 1, 67–69
Kalėdų vigilija
Iz 62, 1-5; Apd 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25
25 T KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18
I savaitės
26 K

Šv. Steponas, pirmasis kankinys
Apd 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22

27 Pn Šv. Jonas, apaštalas, evangelistas
1 Jn 1, 1–4; Jn 20, 1–8
28 Š Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai
1 Jn 1, 5–2, 2; Mt 2, 13–18
29 S ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS
Sir 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23
30 P

1 Jn 2, 12–17; Lk 2, 36–40

31 A 1 Jn 2, 18-21; Jn 1, 1-18
Šv. Silvestras I, popiežius
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt