Šventasis Sostas ir Lietuva
  
 

Jono Pauliaus II raštai lietuviškai

Jono Pauliaus II raštai lietuviškai

Paskutiniai Laiškai ir Žinios

Jonas Paulius II ir Didysis krikščionybės 2000 m. jubiliejus

KALBOS LIETUVOJE (1993 m. rugsėjo 4–8 d.)

Apaštališkieji laiškai

Apaštališkieji paraginimai

Enciklikos

Apaštališkieji laiškai Motu proprio

Laiškai kunigams Didžiojo ketvirtadienio proga

Kiti laiškai ir bulė

Žinios

Kalbos, kreipimaisi, sveikinimai

 
     
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt