KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

VASARIS 2016
sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E2; Gavėnios laikas

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 P 2 Sam 15, 13-14.30; 16, 5-13; Mk 5, 1-20 IV savaitės
2 A Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)
Mal 3, 1-4; Žyd 2, 14-18; Lk 2, 22-32 (33-40)
I savaitės
3 T 2 Sam 24, 2. 9–17; Mk 6, 1–6
Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys/ Šv. Ansgaras (Oskaras), vyskupas
IV savaitės
4 K 1 Kar 2, 1–4. 10–12; Mk 6, 7–13
5 Pn Šv. Agota, mergelė, kankinė
Sir 47, 2–11; Mk 6, 14–29
6 Š Šv. Paulius Mikis ir jo draugai
1 Kar 3, 4–13; Mk 6, 30–34
7 S V EILINIS SEKMADIENIS
Iz 6, 1–8; 1 Kor 15, 1–11; Lk 5, 1–11
I savaitės
8 P 1 Kar 8, 1–7. 9–13; Mk 6, 53–56
Šv. Jeronimas Emilijanas ir šv. Juozapina Bachita, mergelė

9

A 1 Kar 8, 22–23. 27–30; Mk 7, 1–13

10

T Pelenų diena
Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
IV savaitės
11 K Įst 30, 15-20; Lk 9, 22-25
Lurdo Švč. Mergelė Marija / Pasaulinė ligonių diena
12 Pn Iz 58, 1-9a; Mt 9, 14-15
13 Š Iz 58, 9-14; Lk 5, 27-32
14 S I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Įst 26, 4–10; Rom 10, 8–13; Lk 4, 1–13
I savaitės
15 P Kun 19, 1–2. 11–18; Mt 25, 31–46
16 A Iz 55, 10–11; Mt 6, 7–15
17 T Jon 3, 1–10; Lk 11, 29–32
18 K Est C, 12. 14-16. 23-25; Mt 7, 7-12
19 Pn Ez 18, 21–28; Mt 5, 20–26
20 Š Įst 26, 16–19; Mt 5, 43–48
21

S

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 15, 5–12. 17–18; Fil 3, 17–4, 1; Lk 9, 28–36
II savaitės
22 P Šv. Apaštalo Petro Sostas
1 Pt 5, 1-4; Mt 16, 13-19
23 A Iz 1, 10. 16–20; Mt 23, 1–12
Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys
24 T Jer 18, 18–20; Mt 20, 17–28
25 K Jer 17, 5–10; Lk 16, 19–31
26 Pn Pr 37, 3–4. 12–13. 17–28; Mt 21, 33–43. 45–46
27 Š Mch 7, 14–15. 18–20; Lk 15, 1–3. 11–32
28 S III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iš 3, 1–8. 13–15; 1 Kor 10, 1–6. 10–12; Lk 13, 1–9
III savaitės
29 P 2 Kar 5, 1–15; Lk 4, 24-30
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt