KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

KOVAS 2016
Gavėnia, Didysis Tridienis, Velykų laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 A Dan 3, 25. 34–43; Mt 18, 21–35 III savaitės
2 T Įst 4, 1. 5–9; Mt 5, 17–19
3 K Jer 7, 23–28; Lk 11, 14–23
4 Pn ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Kun 19, 1–2. 17–19; Fil 3, 8–14; Jn 15, 9–17
I savaitės
5 Š Oz 6, 1–6; Lk 18, 9–14 III savaitės
6 S IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
Joz 5, 9–12; 2 Kor 5, 17–21; Lk 15, 1–3. 11–32
IV savaitės
7 P Iz 65, 17–21; Jn 4, 43–54
8 A Ez 47, 1–9. 12; Jn 5, 1–3. 5–16

9

T Iz 49, 8–15; Jn 5, 17–30
Šv. Brunonas (Bonifacas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys

10

K Iš 32, 7-14; Jn 5, 31-47
11 Pn Išm 2, 1. 12–22; Jn 7, 1–2. 10. 25–30
12 Š Jer 11, 18–20; Jn 7, 40–53
13 S V GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iz 43, 16–21; Fil 3, 8–14; Jn 8, 1–11
I savaitės
14 P Dan 13, 1–9. 15–17. 19–30. 33–62; Jn 8, 12–20
15 A Sk 21, 4–9; Jn 8, 21–30
16 T Dan 3, 14–20. 49–50. 91–92. 95; Jn 8, 31–42
17 K Pr 17,3-9; Jn 8,51-59
Šv. Patrikas, vyskupas
18 Pn Jer 20,10-13; Jn 10,31-42
Šv. Kirilas Jeruzalietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
19 Š ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS
2 Sam 7, 4–5. 12–14. 16; Rom 4, 13. 16–18. 22; Mt 1, 16. 18–21 (arba Lk 2, 41-51)
I savaitės
20 S VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Lk 22, 14-23,56
II savaitės
21

P

DIDYSIS PIRMADIENIS
Iz 42, 1–7; Jn 12, 1–11
22 A DIDYSIS ANTRADIENIS
Iz 49, 1–6; Jn 13, 21–33. 36–38
23 T DIDYSIS TREČIADIENIS
Iz 50, 4–9; Mt 26, 14–25
24 K DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Paskutinės vakarienės Mišios:
Iš 12, 1–8. 11–14; 1 Kor 11, 23–36; Jn 13, 1–15
25 Pn DIDYSIS PENKTADIENIS
Iz 52, 13–53, 12; Žyd 4, 14–16. 5, 7–9; Jn 18, 1–19. 42
26 Š DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. VELYKNAKTIS
I Sk.: Pr 1, 1–2,2; II Sk.: Pr 22, 1–18; III Sk.: Iš 14, 15–15, 1; IV Sk.: Iz 54, 5–14; V Sk.: Iz 55, 1–11; VI Sk.: Bar 3, 9–15. 32–4, 4; VII Sk.: Ez 36, 16–28; VIII Sk.: Rom 6, 3–11; Ev.: Lk 24, 1–12
27 S VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
Apd 10, 34. 37–43; Kol 3, 1–4 (arba 1 Kor 5, 6–8); Jn 20, 1–9
I savaitės
28 P VELYKŲ ANTROJI DIENA
Apd 2, 14. 22–32; Mt 28, 8–15
29 A VELYKŲ TREČIOJI DIENA
Apd 2, 36–42; Jn 20, 11–18
30 T VELYKŲ KETVIRTOJI DIENA
Apd 3, 1–10; Lk 24, 13–35
31 K VELYKŲ PENKTOJI DIENA
Apd 3, 11–26; Lk 24, 35–48
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt