KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

GEGUŽĖ 2016
Velykų laikas – eilinis laikas; sekmadienių ir šventadienių skaitinių ciklas – C; eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas

1

S VI VELYKŲ SEKMADIENIS (Motinos diena)
Apd 15, 1–2. 22–29; Apr 21, 10–14. 22–23; Jn 14, 23–29
II savaitės

2

P Šv. Atanazas, Bažnyčios mokytojas
Apd 16,11–15; Jn 15, 26–16, 4
3 A Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai
1 Kor 15, 1–8; Jn 14, 6–14
4 T Apd 17, 15. 22–18, 1; Jn 16, 12–15
5 K Apd 18, 1–8; Jn 16, 16–20
6 Pn Apd 18, 9–18; Jn 16, 20–23a
7 Š Apd 18, 23–28; Jn 16, 23–28
8 S VII VELYKŲ SEKMADIENIS. VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
Apd 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Lk 24, 46–53
Visuomenės komunikavimo priemonių diena
I savaitės
9 P Apd 19, 1–8; Jn 16, 29–33 III savaitės
10 A Apd 20, 17–27; Jn 17, 1–11
11 T Apd 20, 28–38; Jn 17, 11–19
12 K Apd 22, 30; 23, 6–11; Jn 17, 20–26
Šv. Nerijus ir Achilas, kankiniai
Šv. Pankratas, kankinys
13

Pn

Apd 25, 13–21; Jn 21, 15–19
Fatimos Švč. M. Marija
14 Š Šv. Motiejus, apaštalas
Apd 1, 15–17.20–26; Jn 15, 9–17
Sekminių vigilijos Mišios
Pr 11, 1–9; Rom 8, 22–27; Jn 7, 37–39
15 S

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
Apd 2, 1–11; 1 Kor 12, 3–7. 12-13; Jn 20, 19–23

I savaitės
16 P Jok 3, 13–18; Mk 9, 14–29
Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys
17 A Jok 4, 1–10; Mk 9, 30–37
18 T Jok 4, 13–17; Mk 9, 38–40
Šv. Jonas I, popiežius, kankinys
19 K Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, aukščiausiasis ir amžinas Kunigas
Iz 6, 1–4. 8 arba Žyd 2, 10–18; Jn 17, 1–2. 9. 14–26
20 Pn Jok 5, 9–12; Mk 10, 1–12
Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas
21 Š Jok 5, 13–20; Mk 10, 13–16
Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai kankiniai
III savaitės
22 S ŠVČ. TREJYBĖ
Pat 8, 22–31; Rom 5, 1–5 ; Jn 16, 12–15
I savaitės
23 P 1 Pt 1, 3–9; Mk 10, 17–27 IV savaitės
24 A 1 Pt 1, 10–16; Mk 10, 28–31
25 T 1 Pt 1, 18–25; Mk 10, 32–45
Šv. Beda Garbingasis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Šv. Grigalius VII, popiežius
Šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė
26 K Šv. Pilypas Neris, kunigas
1 Pt 2, 2–5. 6–12; Mk 10, 46–52
27 Pn 1 Pt 4, 7–13; Mk 11, 11–26
Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas
28 Š Jud 1, 7. 20–25; Mk 11, 27–33
29 S ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)
Pr 14, 18–20 1 Kor 11, 23–26; Lk 9, 11–17
II savaitės
30 P 2 Pt 1, 1–7; Mk 12, 1–12
31 A Švč. M. Marijos Apsilankymas
Sof 3, 14–18 arba (Rom 12, 9–16); Lk 1, 39–56
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt