KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

BIRŽELIS 2016
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 T 2 Tim 1, 1–3. 6–12; Mk 12, 18–27
Šv. Justinas, kankinys
I savaitė
2 K 2 Tim 2, 8–15; Mk 12, 28–34
Šv. Marcelinas ir Petras, kankiniai
3 Pn ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS
Ez 34, 11–16; Rom 5, 5–11; Lk 15, 3–7
4 Š Nekaltoji Švč. M. Marijos Širdis
Iz 61, 9–11; Lk 2, 41–51
5 S X EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 17, 17–24; Gal 1, 11–19; Lk 7, 11–17
Tėvo diena
II savaitės
6 P 1 Kar 17, 1–6; Mt 5, 1–12
Šv. Norbertas, vyskupas
7 A 1 Kar 17, 7–16; Mt 5, 13–16

8

T 1 Kar 18, 20–39; Mt 5, 17–19

9

K 1 Kar 18, 41–46; Mt 5, 20–26
Šv. Efraimas, diakonas, Bažnyčios mokytojas
10 Pn 1 Kar 19, 9.11–16; Mk 5, 27–32
11 Š Šv. Barnabas, apaštalas
Apd 11, 21b–26; 13, 1–3; Mt 10, 7–13
12 S XI EILINIS SEKMADIENIS
2 Sam 12, 7–10. 13; Gal 2, 16. 19–21; Lk 7, 36 – 8, 3
III savaitės
13

P

1 Kar 21, 1–16; Mt 5, 38–42
Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
14 A 1 Kar 21, 17–29; Mt 5, 43–48
15 T 2 Kar 2, 1. 6–14; Mt 6, 1–6. 16–18
16 K Sir 48, 1–15; Mt 6, 7–15
17 Pn 2 Kar 11, 1–4. 9–18. 20; Mt 6, 19–23
18 Š 2 Kr 24, 17–25; Mt 6, 24–34
Šv. Romualdas, abatas
19 S XII EILINIS SEKMADIENIS
Zch 12, 10–11; Gal 3, 26–29; Lk 9, 18–24
IV savaitės
20

P

2 Kar 17, 5–8. 13–15. 18; Mt 7, 1–5
21 A 2 Kar 19, 9–11. 14–21. 31–36; Mt 7, 6. 12–14
Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis
22 T 2 Kar 22, 8–13. 23, 1–3; Mt 7, 15–20
Šv. Paulius Nolietis, vyskupas
Šv. Jonas Fišeris, vyskupas, kankinys
Šv. Tomas Moras, kankinys
23 K 2 Kar 24, 8–17; Mt 7, 21–29 IV savaitės
24 Pn ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS
Iz 49, 1–6; Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80
I savaitės
25 Š Rd 2, 2.10-14.18-19; Mt 8, 5-17
26 S XIII EILINIS SEKMADIENIS
1 Kar 19, 16. 19–21; Gal 5, 1. 13–18; Lk 9, 51–62
I savaitės
27

P

Am 2, 6–10. 13–16; Mt 8, 18–22
Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
28

A

Am 3, 1-8; 4, 11-12; Mt 8, 23-27
Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys
29 T ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI
Apd 12, 1–11; 2 Tim 4, 6–9. 17–18; Mt 16, 13–19
30 K Am 7, 10–17; Mt 9, 1–8
Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt