KATALIKAI.LT
 
 

LITURGINIAI DIENOS SKAITINIAI

RUGSĖJIS 2016
Eilinis laikas; sekmadienių skaitinių ciklas – C;
eilinių šiokiadienių – E2

– skaitiniai su psalmėmis iš senųjų liturginių skaitinių; po liturginių dienų pavadinimais nuorodos į naujuosius Biblijos tekstus.

Mėn.
diena
Sav. diena Liturginės dienos
Psalmynas
1 K 1 Kor 3, 18–23; Lk 5, 1–11
II savaitės
2 Pn 1 Kor 4, 1–5; Lk 5, 33–39
3 Š 1 Kor 4, 6–15; Lk 6, 1–5
Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas
4 S XXIII EILINIS SEKMADIENIS
Išm 9, 13–19; Fm 1, 9–10. 12–17; Lk 14, 25–33
III savaitės
5 P 1 Kor 5, 1–8; Lk 6, 6–11
6 A 1 Kor 6, 1–11; Lk 6, 12–19
7 T 1 Kor 7, 25–31; Lk 6, 20–26
8 K ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMAS (Šilinė)
Mch 5, 1–4; Rom 8, 28–30; Mt 1, 1–16. 18–23

9

Pn 1 Kor 9, 16–19. 22b–27; Lk 6, 39–42
Šv. Petras Klaveras, kunigas
10 Š 1 Kor 10, 14–22; Lk 6, 43–49
11 S XXIV EILINIS SEKMADIENIS
Iš 32, 7–11. 13–14; 1 Tim 1, 12–17; Lk 15, 1–10. (11–32)
IV savaitės
12 P 1 Kor 11, 17–26; Lk 7, 1–10
Švč. Mergelės Marijos Vardas
13 A 1 Kor 12, 12–14. 27–31a; Lk 7, 11–17
Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
14 T Šventojo Kryžiaus išaukštinimas
Sk 21, 4–9 arba Fil 2, 6–11; Jn 3, 13–17
I savaitės
15 K Švč. M. Marija Sopulingoji
Žyd 5, 7–9; Jn 19, 25–27 (arba Lk 2, 33–35)
16 Pn 1 Kor 15, 12–20; Lk 8, 1–3
Šv. Kornelijus, popiežius ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai
17 Š 1 Kor 15, 35–37. 42–49; Lk 8, 4–15
Šv. Robertas Belarminas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
18 S XXV EILINIS SEKMADIENIS
Am 8, 4–7; 1 Tim 2, 1–8; Lk 16, (1–9). 10–13
I savaitės
19 P Pat 3, 27–35; Lk 8, 16–18
Šv. Januarijus, vyskupas, kankinys
20 A Pat 21, 1—6. 10–13; Lk 8, 19–21
Šv. Andriejus Kim Tegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai
21 T Šv. Matas, apaštalas, evangelistas
Ef 4, 1–7. 11–13; Mt 9, 9–13
22 K Koh 1, 2–11; Lk 9, 7–9
23 Pn Koh 3, 1–11; Lk 9, 18–22
Šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas
24 Š Koh 11, 9–12, 8; Lk 9, 43–45
25 S XXVI EILINIS SEKMADIENIS
Am 6, 1. 4–7; 1 Tim 6, 11–16; Lk 16, 19–31
II savaitės
26 P Job 1, 6–22; Lk 9, 46–50
Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai
27 A Job 3, 1–3. 11–17. 20–23; Lk 9, 51–56
Šv. Vincentas Paulietis, kunigas
28 T Job 9, 1–12. 14–16; Lk 9, 57–62
Šv. Vaclovas, kankinys, šv. Laurynas Ruisas ir jo draugai kankiniai
29 K Šv. arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rapolas
Dan 7, 9–10. 13–14 (arba Apr 12, 7–12); Jn 1, 47–51
30 P Job 38, 1. 12–21; 40, 3–5; Lk 10, 13–16
Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas
 
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt