KATALIKAI.LT
 
 

Kitos tradicinės giesmės

Prašant naujo šventojo paskelbimo

O DIDIS DIEVE, laimink mūsų šalį, * padėk Tėvynei, lengvinki jos dalią. * Duok mums globėją savo tarną ***, * suteik, maldaujam, jam altoriaus garbę.
2 Suteik jam, Dieve, šventojo vainiką, * kad jis apšviestų šį pasaulį nykų, * kad mums įkvėptų kuo daugiau uolumo, * gaivintų meilę ir širdies geru-mą. ­ O didis Dieve...
3 Siųsk mums malonę per jo kilnią globą * iš Jėzaus Kristaus begalinių lobių, * kad mūs tautiečiai prie Tavęs sugrįžtų * ir Tau tarnauti prakilniausiai ryžtųs. ­ O didis Dieve...

Popiežiaus himnas

PETRO LAIVAS plauks kaip plaukęs * ten, kur Kristus iria jį, * nors neliausis vėjas kaukęs * ir audra baisi. * Visą kelionę Dievo malonė * saugos ir budės; * palaimingoji Dvasia Šventoji * amžiais švies, lydės.
2 Džiaukis, Motina Lietuva: * tu po Kristaus vėliava! * Šioj kelionėje nežūva * Petro laivo įgula. * Kristaus brangioji liaudie šventoji, * *** vedama, * jūra audringa plauk ištvermingai, * laimėn kviečiama.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 605-606.

 
Papildyta 2005 12 30
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt