Šventasis Juozapas – mylimas tėvas, švelnus, klusnus Dievui, visus priimantis, kūrybingas, darbštus, liekantis šešėlyje...

Popiežius PRANCIŠKUS

Apie Šventojo Juozapo metus

„Mylimas tėvas, švelnus, klusnus Dievui, visus priimantis, kūrybingas, darbštus, liekantis šešėlyje“ – šiais žodžiais popiežius Pranciškus apibūdina šventąjį Juozapą, skelbdamas jam skirtus metus, kurie visoje Bažnyčioje pradėti minėti 2020 metų gruodžio 8 d. ir tęsis iki 2021 m. gruodžio 8 d.

Šv. Juozapo metai skelbiami šiemet minimõs šv. Juozapo paskelbimo Bažnyčios globėju 150 metų sukakties proga. Visuotinės Bažnyčios globėjo titulą šv. Juozapui suteikė pal. popiežius Pijus IX 1870 m. gruodžio 8 d. paskelbtu dekretu QUEMADMODUM DEUS.

Šventasis Tėvas Pranciškus, paskelbdamas apaštališkąjį laišką PATRIS CORDE („Tėvo širdimi“), pakvietė visus tikinčiuosius kasdienybėje sekti šv. Juozapo – teisingo vyro, rūpestingo tėvo, švelnaus, klusnaus, kūrybingo ir darbštaus žmogaus – pavyzdžiu.

Popiežius kviečia šauktis šv. Juozapo užtarimo įvairiais gyvenimo atvejais, Apaštališkojo laiško pabaigoje pasiūlo maldą „Sveikiname tave, Atpirkėjo Globėjau“, pridėdamas, kad žmonės kreipiasi į šv. Juozapą ir kaip į palaimingos mirties globėją

Kad tikintiesiems būtų lengviau pasiekti dvasinius tikslus, dėl kurių buvo paskelbti Šv. Juozapo metai, popiežius Pranciškus suteikė galimybę gauti Visuotinius atlaidus (plg. Apaštališkosios penitenciarijos dekretas vatican.va).


publikacijos

Skelbiami šv. Juozapo metai

Šv. Juozapas – tėvo širdimi mylėjęs Jėzų

Šv. Juozapo metų visuotiniai atlaidai

„Atominiai įpročiai“ ir mažasis Šv. Juozapo kelias

Šv. Juozapas – popiežiaus Pranciškaus vyskupiškosios tarnystės globėjas

Popiežiaus žinia pašaukimų dienai: šv. Juozapas – svajonė, tarnavimas, ištikimybė

Vatikane „Patris corde“ išleistas atskiru leidiniu


Lietuvoje

2020-12-15 | „Popiežius Pranciškus 2020 m. gruodžio 8 d. visoje Bažnyčioje paskelbė Šv. Juozapo metus. Atsiliepdami į Šventojo Tėvo iniciatyvą, prisiminkime šį ištikimą mūsų globėją bei vėl atnaujinkime mūsų širdžių vienybę, kasdien 20 val. melsdamiesi malda: Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami skambant bažnyčių varpams. (Plg. Lietuvos vyskupų kreipimasis, 2020-12-15)

2021-03-15 | Šventojo Juozapo metų sielovadinės gairės...

Lietuvos vyskupų konferencijos Šv. Juozapo metų darbo grupė

Vyskupas Jonas IVANAUSKAS – vadovas
Kun. Mykolas SOTNIČENKA (LVK Sekretoriatas)

Kun. Gintaras BLUŽAS (Vilniaus arkivyskupija)
Kun. Ričardas DOVEIKA (Vilniaus arkivyskupija)
Kun. Emilis VASILIAUSKAS (Kauno arkivyskupija)
Kan. Vladas GEDGAUDAS (Telšių vyskupija)
Kun. Andrius VAITKEVIČIUS (Telšių vyskupija)
Kun. Donatas GRABAŽIS (Šiaulių vyskupija)
Kun. Žydrūnas KULPYS (Vilkaviškio vyskupija)
Kun. Andrius ŠUKYS (Panevėžio vyskupija)