Šv. Juozapas – visuotinės Bažnyčios globėjas,
tėvo pavyzdys.
Ko jis mus moko?

(plg. Pranciškus, PATRIS CORDE)

1 Mylintis ir mylimas užtarėjas –

gerbti jį ir kitus mūsų tikėjimo patriarchus
prašyti užtarimo kasdieniuose rūpesčiuose
melsti apgynimo sunkmečiu
šauktis kaip nelaimingųjų, tremtinių, kenčiančiųjų, vargstančiųjų ir mirštančiųjų globėjo

2 Švelnus ir gailestingas tėvas –

savo ir kitų silpnumą priimti su gailestingumu
tikėti, kad Dievas gali veikti ir per mūsų baimes, pažeidžiamumą, silpnumą
nebijoti Viešpačiui patikėti savo gyvenimo vairo

3 Klusnus tikėjimo vyras –

pasitikint ir kantriai laukti Dievo žodžio
klusniai jį priimti ir vykdyti Dievo nurodymus
gyventi ištikimai laikantis Dievo įsakymų

4 Priimantis ugdytojas –

atviromis akimis stoti akistaton su tuo, kas nutinka, nors nesuprantame
asmeniškai imtis atsakomybės
priimti kitus žmones neišskiriant nė vieno

5 Kūrybingai drąsus globėjas –

nesustoti sunkumuose, bet pasitikėti Apvaizda ir kūrybingai paversti juos galimybėmis
drąsiai ir kūrybingai ieškoti išeičių, nes Dievas mumis pasitiki ir patiki silpniausiuosius
iš visų jėgų saugoti tuos, kurie yra patikėti mūsų atsakomybei ir rūpinimuisi

6 Tėvas darbininkas –

atrasti iš naujo, kad iš savo darbo valgyti duoną yra oru ir vertinga
darbu pagreitiname Dievo karalystės atėjimą, tarnaujame šeimai ir bendruomenei
siekti, kad kiekvienas turėtų oraus pragyvenimo galimybę

7 Dangaus Tėvo šešėlis –

tėvais tampame, kai atsakingai, nesisavinant rūpinamės tuo, kuris patikėtas
vaiko atsineštas slėpinys gali būti išskleistas tik ugdytojo, gerbiančio jo laisvę ir pašaukimo naujumą
pašaukimo laimė grįsta brandžios aukos – dovanos – logika

 

VISUOTINIAI ATLAIDAI i

Popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Šv. Juozapo metų tikslas – kad kiekvienas tikintysis, sekdamas šio šventojo pavyzdžiu, galėtų kasdien stiprinti savo tikėjimą, idant pilnai įvykdytų Dievo valią.

Visi tikintieji kviečiami įsipareigoti maldai bei geriems darbams, kad šv. Juozapo, dangiškos Nazareto Šeimos galvos, padedami gautų paguodą ir sustiprinimą asmeniniuose bei visuomeniniuose sunkumuose, kurie kamuoja šiandienį pasaulį.

Metų tikslui pasiekti padės Šv. Juozapo metais Bažnyčios teikiami visuotiniai atlaidai. Juos galima pelnyti toliau nurodytais būdais ir kartu išpildant įprastas atlaidų sąlygas.

ĮPRASTOS ATLAIDŲ SĄLYGOS
 • Sakramentinė išpažintis
 • Eucharistinė Komunija
 • Malda popiežiaus intencijomis
 • Bet kokios nuodėmės atsižadėjimas

Kaip Šventojo Juozapo metais laimėti visuotinius atlaidus?

...

Kada?

Kovo 19-ąją – Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio iškilmės dieną,
gegužės 1-ąją – Šv. Juozapo Darbininko dieną,
kiekvieno mėnesio 19-tą dieną,
kiekvieną trečiadienį.

Ką turėtume daryti?

ir
 • išpildyti įprastines atlaidų sąlygas
...

Kada?

Bet kurią metų dieną.

Ką turėtume daryti?

 • Bent 30 minučių skirti „Tėve mūsų“ maldos apmąstymui
arba
 • dalyvauti bent vieną dieną rekolekcijose, kuriose yra numatytas mąstymas apie šv. Juozapą
ir
 • išpildyti įprastines atlaidų sąlygas
...

Kada?

Bet kurią metų dieną.

Ką turėtume daryti?

 • Pagal šv. Juozapo pavyzdį daryti gailestingumo darbus kūnui  i ir sielai  i
ir
 • išpildyti įprastines atlaidų sąlygas
...

Kada?

Bet kurią metų dieną.

Kas?

Šeimos ir sužadėtiniai.

Ką turėtume daryti?

 • Drauge melstis Šventąjį Rožinį
ir
 • išpildyti įprastines atlaidų sąlygas
...

Kada?

Bet kurią metų dieną.

Ką turėtume daryti?

 • Melstis patikint kasdienę savo veiklą šv. Juozapo globai,
 • prašyti jo užtarimo, kad darbo turėtų visi jo ieškantieji ir, kad darbo sąlygos būtų orios
ir
 • išpildyti įprastines atlaidų sąlygas
...

Kada?

Bet kurią metų dieną.

Ką turėtume daryti?

 • Melsis už persekiojamą Bažnyčią ir už visus įvairiais būdais persekiojamus krikščionis:
  šv. Juozapo litaniją (lotynų apeigų katalikams)
  visą ar bent dalį Akatisto šv. Juozapui (rytų apeigų katalikams)
  ar kurią nors kitą maldą į šv. Juozapą (pagal savą liturginę tradiciją)
ir
 • išpildyti įprastines atlaidų sąlygas
...

Kada?

Bet kurią metų dieną.

Kas?

Seneliai, ligoniai, kenčiantys, visi dėl rimtų priežasčių negalintys išeiti iš namų.

Ką turėtume daryti?

 • Melstis „Į tave, palaimintasis Juozapai“ per šv. Juozapo, ligonių guodėjo bei laimingos mirties globėjo, užtarimą su pasitikėjimu aukodami Dievui savo gyvenimo vargus ir skausmus
ir
 • atsižadėti bet kokios nuodėmės
 • pasižadėti kai tik bus galimybė atlikti sakramentinę išpažintį, priimti eucharistinę Komuniją
 • bei pasimelsti popiežiaus intencijomis.

PLAČIAU...