Garbingasis šventasis Juozapai, gink mus nuo visokių piktojo kėslų ir vesk ten, kur garbingas ir laimingas esi su Kristumi ir Marija!

Devyndienis šv. Juozapui

...

„Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo sužadėtuvės“. Fragmentas.Iš asmeninės kolekcijos. Drobė, aliejus, XIX a.

GARBINGASIS ŠVENTASIS JUOZAPAI, tu esi amžinoje tėvynėje, ramybės uoste, o mes, tavo globotiniai, dar tebevargstame tremtyje. Kadaise išgelbėjęs Vaikelį iš Erodo rankų, gelbėk dabar ir mus. Gink mus nuo visokių piktojo kėslų ir vesk ten, kur garbingas ir laimingas esi su Kristumi ir Marija. Tūkstančiai nuliūdusių sielų patyrė, kiek tavo užtarimas teikia pagalbos ir džiaugsmo. Ir mes tad šaukiamės tavęs, skaistusis Marijos sužadėtini. Tą švelnią meilę, kuria čia, žemėje, buvai apsupęs Jėzų ir Mariją, guosk dabar ir mus vargstančius, padėk mūsų reikaluose. Vienas tavo žodis palenks Išganytoją į mus maloningai pažvelgti ir palaiminti. Amen.

Jėzau, Marija, Juozapai!
Jums atiduodu savo širdį!

MELSKIMĖS. Šventasis Juozapai, tu buvai išrinktas Jėzaus maitintoju ir labai rūpestingai globojai tau pavestą dieviškąjį Vaikelį. Vardan tos tėviškos meilės, kuria mylėjai Jėzų, būk tėvas ir mums; išmelsk, kad eitume tavo pėdomis, sektume tavo šventu nuolankumu, su meile priimtume iš Dievo rankų vargus ir pažeminimus ir viską panaudotume jo tarnybai. Amen.

Po to kalbame: „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Garbė Dievui Tėvui“.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. G. Grušas.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019. P. ...