Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

Trečiadienio bendrosiose audiencijose popiežius pateikia trumpą mokymą, kurį vadiname katecheze. Paprastai jos tema atspindi to meto liturginę šventę ar laikotarpį. Kartais audiencijose tęsiamas koks nors pasirinktas mokymų ciklas.

Popiežius Benediktas XVI savo tarnystę 2005 m. pradėjo tęsdamas savo pirmtako Jono Paulius II katechezių pagal psalmes temą, po to pateikė katechezių ciklą apie apaštalus ir jų sekėjus, minimus Apaštalų darbuose. Tolesni katechezių ciklai skirti Bažnyčios Tėvų, apaštalo Pauliaus, viduramžių teologų ir šventųjų vyrų, Bažnyčios moterų asmenybėms ir paveldui aptarti. Kunigų metais popiežius daugelyje katechezių gvildeno kunigystės prasmę ir reikšmę. Vėliau jis skaitė katechezių apie maldą ciklą. Pradėdamas Tikėjimo metus popiežius Benediktas XVI ėmėsi tikėjimo temos.

Šiame puslapyje – į lietuvių kalbą išverstų mokymų chronologinis sąrašas. Teminių katechezių ciklų sąrašus rasite atskiruose puslapiuose.