Metai Lietuvoje

„Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną“ (1 Kor 12, 12—13a), — kreipiasi apaštalas Paulius šiais žodžiais į kiekvieną pakrikštytąjį, o taip pat ir mus. Nors esame nedidelės šalies tikintieji, bet visuotinėje Bažnyčioje mes turime savo svarbą ir reikšmę, nes esame vieno Kūno nariai. Todėl, kai visa Katalikų Bažnyčia švenčia Tikėjimo metus, negalime ir mes likti nuošalyje. Turime įnešti ir savo indėlį į šiuos metus, dalindamiesi tikėjimu ir meilės darbais su tais, kurių tarpe esame pašaukti būti.

Jau paskelbtas pagrindinių renginių Lietuvoje kalendorius »

Pagrindinų renginių vyskupijose datos bus paskelbtos vėliau. Apie juos rasite „Lietuvos kronikoje“.

Kvietimus į renginius, ypač evagelizacijas, rekolekcijas, ugdymo ir pan. konferencijas skelbsime grafoje „Kviečiame“.

Šiame skyrelyje bus pristatomi ir pagrindiniai leidiniai ir pan., skirti Tikėjimo metams.