katechezės apie sakramentus

Katechezes parengė Mykolo Riomerio universiteto kapelionas kun. Povilas Narijauskas.

1-oji katechezė apie Krikšto sakramentą.

2-oji katechezė „Krikšto sakramento liturgija. I dalis“.

3-oji katechezė tema „Krikšto sakramento liturgija. II dalis: Dievo Žodis, krikštijimas ir palaiminimas" (1).

4-oji katechezė tema „Krikšto sakramento liturgija. II dalis: Dievo Žodis, krikštijimas ir palaiminimas" (2).