Jėzus, tikėjimas
A. Lukaševičius. 2011
A. Lukaševičius. 2011
Tikėjimo metai
MR studijoje arkiv. S. Tamkevičių
ir dr. A. Lukaševičių kalbina V. Malinauskas. 2012-10-10
Vatikano II Susirinkimas
Irena Vaišvilaitė. Artuma 2013/1
Iš Vatikano archyvų. 1962-10-11...
Katekizmas
MR, kun. A. Valkauskas. 2011–2012
MR laidų archyvas. 2011–2012
Šv. Mišios, sakramentai
Pareng. kun. D. Trijonis.
T. Viluckas. Artuma, 2007
Adoracija
Kvietimas ir tvarkaraščiai 2013
Kun. A. Thomas SJN. 2013 sausis
Kančia
Kun. K. Kėvalas. 2011 10 05
Tomas Viluckas. A, 2012 02
Gyvenimas ir tikėjimas
Arkiv. Luigi Bonazzi. 2012-01-29
Šeima, lytiškumas
Birutė Obelenienė. 2012-11-29
Kun. A. Narbekovas. 2012-11-30
Pašvęstasis gyvenimas
Dalius Ramanauskas. 2005
Tikėjimo metai
B. Hagenkord SJ. VR, 2012-10-17
Pašaukti misijai
Lina Šulcienė. BŽ, 2013/4
BENEDIKTO XVI žinia misijų sekmadieniui. 2012
Liudiju
Kun. br. Paulius OFM. 2011-10-25
D. Ramanauskas. 2007