Popiežius Benediktas XVI

Popiežius Benediktas XVI pradėdamas Tikėjimo metus Porta fidei laišku, užsimena, jog „nuo pat savo kaip Petro įpėdinio tarnybos pradžios primindavau būtinybę iš naujo atrasti tikėjimo kelią, kad vis aiškiau aikštėn iškiltų susitikimo su Kristumi džiaugsmas ir atnaujintas siekis su juo susitikti. Homilijoje per šv. Mišias, kuriomis pradėjau pontifikatą, pasakiau: „Visa Bažnyčia ir ganytojai joje kaip Kristus turi leistis į kelią, kad vestų žmones iš dykumos gyvybės vietų link – draugystės su Dievo Sūnumi, tuo, kuris dovanoja gyvybę, apsčiai gyvybės, link“ (Porta fidei, 2).

Atsiliepdami į šį kvietimą, leiskimės kelionėn, kartu su Kristaus Vietininku žemėje link amžinosios Gyvybės versmės, gilindamiesi į Bažnyčios dokumentus ir popiežiaus mokymą.