Katechumenato katechezės

Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykloje jau daug metų suaugusieji rengiami Krišktui ir kitiems sakramentams pagal Visuotinėje Bažnyčioje priimtą Suaugusiųjų įkrikščioninimo programą. Dabar galite pasižiūrėti 2012–2013 m. m. pirmųjų katechezių įrašus ir 2011–2012 m. m. beveik visų katechezių įrašus (žr. giliau »).

Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokyklos programa TIKĖJIMO PAGRINDAI (2012(2011)–2013 m.)

Įžanginė tema – ŽMOGAUS ISTORIJA – DIEVO IEŠKOJIMO ISTORIJA.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Artūras Lukaševičius 2012-09-25 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Alvydas Rakauskas, parengė Dalius Ramanauskas.

1-oji tema – JĖZUS.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Artūras Lukaševičius 2011-10-04 Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. Filmavo Dalius Ramanauskas, Povilas Ramanauskas

2-oji tema – PASAULIO ATSIRADIMAS, SUKŪRIMAS IR EVOLIUCIJA.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Artūras Lukaševičius 2012-10-09 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Simonas Ramanauskas.

3-oji tema – ŽMOGUS – DIEVO KŪRINYS.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Artūras Lukaševičius. Filmavo Dalius Ramanauskas

4-oji tema – BLOGIO KILMĖ.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas dr. Artūras Lukaševičius 2012-10-23 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

5-oji tema – NUOPUOLIO PASEKMĖS VYRIŠKUMUI IR MOTERIŠKUMUI.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. Artūras Lukaševičius 2012-10-30 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

6-oji tema – DIEVO ATSAKAS Į ŽMOGAUS NUOPUOLĮ.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. Artūras Lukaševičius 2012-11-06 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

7-oji tema – JĖZUS – DIEVO IR ŽMOGAUS TARPININKAS.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas dr. doc. Benas Ulevičius 2012-11-13 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

8-oji tema – JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS.
Mokymą veda Katalikų bendruomenės „Gyvųjų akmenys“ koordinatorė Rūta Šalaševičienė 2012-11-20 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

9-oji tema – TIKĖJIMAS - ŽMOGAUS ATSAKAS DIEVUI.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2012-11-27 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

10-oji tema – APREIŠKIMAS IR ŠVENTASIS RAŠTAS.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2012-12-04 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

11-oji tema – DIEVAS ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2012-12-11 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

12-oji tema – TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAI (CREDO).
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2012-12-18 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

13-oji tema – ŽENKLAI IR SIMBOLIAI, LITURGIJA IR SAKRAMENTAI.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-01-08 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

14-oji tema – MALDA.
Mokymą veda Katalikų bendruomenės „Gyvųjų akmenys“ koordinatorė Rūta Šalaševičienė 2013-01-15 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

15-oji tema – ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAI.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-01-22 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

16-oji tema – „TĖVE MŪSŲ“.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-01-29 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

17-oji tema – DEKALOGAS. I dalis
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-02-12 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

18-oji tema – MORALĖ KAIP „SIELOS EKOLOGIJA“. DEKALOGAS. II dalis.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-02-19 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

19-oji tema – MORALĖ IR LYTIŠKUMAS. DEKALOGAS. III dalis.
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-02-26 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

Apie šykštumą.
Antano Šalaševičiaus liudijimas 2013-02-26 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Simonas Ramanauskas.

20-oji tema – LAISVĖ, NUODĖMĖ, SĄŽINĖS SĄSKAITA
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-03-05 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

21-oji tema – SĄŽINĖ IR IŠPAŽINTIS
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-03-13 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

22-oji tema – LIGONIŲ PATEPIMO SAKRAMENTAS
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-03-19 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

23-oji tema – KRIKŠTO SAKRAMENTAS
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-04-02 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

24-oji tema – EUCHARISTIJA - GYVYBĖS DUONA
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-04-09 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

25-oji tema – ŠVENTŲ MIŠIŲ EIGA
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-04-30 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

26-oji tema – SUTVIRTINIMAS
Mokymą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. doc. Artūras Lukaševičius 2013-05-07 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

26-oji tema – ŠVENTOSIOS DVASIOS DOVANOS
Mokymą veda katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ koordinatorė Rūta Šalaševičienė 2013-05-14 Kauno arkivyskupijos salėje. Filmavo Dalius Ramanauskas, Alvydas Rakauskas, Simonas Ramanauskas.

Bus daugiau.

2011–2012 m. m. katechezės »